Novinky - oznamy

3. Adventná nedeľa, 13.12.2015

Liturgick kalendr:

PO 14.12. 18:00 Spomienka na sv. Jna zKra, kaza au. Cirkvi
UT 15.12. 18:00 Utorok po 3. adventnej nedeli
ST 16.12. 07:00 Streda po 3. adventnej nedeli
T 17.12. 18:00 tvrtok po 3. adventnej nedeli
PI 18.12. 18:00 Piatok po 3. adventnej nedeli
SO 19.12. 18:30 Sobota po 3. adventnej nedeli
NE 20.12. 08:00, 10:00, 18:30 4. Adventn Nedea

Sluby upratovania:

Od dnenej nedele: rod. Dolinayov, Masarcov, Mintlov
Od budcej nedele: rod. Magutov, Jurovcov, Rubarsk

Pozvania ainformcie:

Modlitba ruenca Boieho milosrdenstva bude kad de o15:00 h vkostole cel jubilejn rok.

Piatok pred veernou sv. omou sa nebude spoveda aveern sv. oma zane o18:10.

Pozvame Vs na vianon trhy 19.-20.12.2015 do KA-Klubu. Pripraven divadla pre deti tvoriv dielne, koncerty: Sobotu skupina Zha, nedea P.O.Z., palacinky. Mete si tie zakpi vianon darek a podpori tak nielen nae erko ale aj inch ikovnch vrobcov. Viac info na vveske.

Detsk vek adventn sa pokrauje tretm rbusom. Mete si ho vyzdvihn v sakristii. Vyhodnotenie bude 24.12.2015 o16:00h.

Dnes je zbierka na potreby kostola.

Ponkame zaujmav tip na vianon Darek. Vpodobe ubytovacieho poukazu na jeden vkend vRodinkove. Cena je 49. Darekov poukazy si vprpade zujmu mete vzia na stolku sasopismi. Sumu za poukaz mete zaplati prevodom alebo pot. Poukkou. Viac info. Na strnke www.rodinkovo.sk

Pozvame vetky eny, ktor si klad tieto otzky: Kto som? Preberm lohu mua? ijem vdnenej dobe poslanie eny, dcry amatky poda Boieho plnu? Seminr pre eny sa uskuton od 14.1. do 17.1.2016 v exercinom dome v Marianke. Predna bude spolupracovnka ptra Elliasa Vellu,Sue Farrugia, spolu s jej tmom z Malty. Tmou seminra budeObnovenie pravej identity v Kristovi. Viac info na vveske.