Novinky - oznamy

3. nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána, 10.1.2016

Liturgick kalendr:

PO 11.1. 18:00 Pondelok 1. tda vCezronom obdob
UT 12.1. 18:00 Utorok 1. tda vCezronom obdob
ST 13.1. 07:00 Streda 1. tda vCezronom obdob
T 14.1. 18:00 tvrtok 1. tda vCezronom obdob
PI 15.1. 18:00 Piatok 1. tda vCezronom obdob
SO 16.1. 18:30 Sobota 1. tda vCezronom obdob
NE 17.1. 08:00
10:00
18:30
2. Nedea vCezronom obdob

Sluby upratovania:

Od dnenej nedele: skupina . 2 (rod. Labtov, Zuskov, Rubarsk, Gabajov)
Od budcej nedele: kupina . 3 (arisk, Cibov, Cibov, Admkov)

Pozvania ainformcie:

Zrozhodnutia dieczneho biskupa Mons. Toma Galisa sprvnou innosou od 10.1.2016 prichdza do naej farnosti na diakonsk prax diakon Marek Zawojski. Myslme na neho vmodlitbch.

Vetky deti naej farnosti ktor u navtevuj zkladn kolu srdene pozvaj nai mlad zeRka na detsk eRko stretk, ktor bud bva vpastoranom centre. Prv stretnutie bude vnedeu 24.1.2016 o14:00. Teme sa na Vs!

Srdene vs pozvame na De spoloenstva vnedeu 17.1.2016 po sv. omi o10.00 do pastoranho centra. Nemuste sa rozprva po sv. omi pred kostolom, ale vteple pastoranho centra sa mete ponknu kvou, ajom alebo prinies aj nieo dobr pod zub. Chceli by sme sa takto stretva kad tretiu nedeu vmesiaci, navzjom sa lepie spoznva avytvra tak spoloenstvo naej farnosti.

Kolednci Dobrej noviny akuj vetkm veriacim naej farnosti za prijatie vich prbytkoch, za kad milodar pre deti vAfrike atedros. Spolu vykoledovali 1030. primne akujeme.

Mlad mui, ktor ctia vsebe povolanie ku kazstvu, prosme aby sa prihlsili upna farra.

Dnes je zbierka na kostol. Za Vae milodary vyslovujem primn PBZ.

Poehnva prbytky budeme chodi dnes od 14:00 - 18:00.

Srdene vs pozvame na ekumenick modlitebn stretnutie pod nzvom "Ndej pre Slovensko", ktor sa uskuton v nedeu17.01.2016 o 16:30v prednkovej sle Dieczneho centrev iline. Hlavnmi prednajcimi s Marek Kraj z platformy Kresania v meste v Bratislave a Richard Vaeka zo iliny. Stretnutie bude zameran na modlitby za jednotu kresanov a parlamentn voby do NR SR.
Vstup je von.