Novinky - oznamy

5. Nedeľa v Cezročnom období, 7.2.2016

Liturgick kalendr:

PO 8.2. 18:00 Pondelok 5. tda vCezronom obdob
UT 9.2. 18:00 Utorok 5. tda vCezronom obdob
ST 10.2. 07:00 Popolcov streda
T 11.2. 18:00 Spomienka na Preblahoslaven P. Mriu Lurdsku
PI 12.2. 18:00 Piatok po Popolcovej strede
SO 13.2. 18:30 Sobota po Popolcovej strede
NE 14.2. 08:00
10:00
18:30
1. Pstna nedea

Sluby upratovania:

Od dnenej nedele: Skupina . 6: Zatkalkov, ilhrov, okov
Od budcej nedele: Skupina . 7: Kaerov, Konuikov, Svrkov, Zelnkov

Pozvania ainformcie:

Modlitba posv. Ruenca akorunky Boieho milosrdenstva bude dnes o15:00h.

Vstredu je pst azdriavanie sa msitho pokrmu, ktor sa neme nahradi inm skutkom poknia. Pst znamen iba raz do da sa do sta najes (priom mono prija trochu pokrmu ete dvakrt vprbehu da). To neplat pre chorch apre deti. Poda Knonu 1252 zkon zdriavania sa msa zavzuje tch, ktor dovili 14 rok ivota do 60 roku ivota.

tvrtok je 24. svetov de chorch, pri veernej sv. omi budem vysluhova sviatos pomazania chorch. Me ju prija pokrsten katolk vo vnom zdravotnom stave akad, kto dovil 60 rok ivota.

Pobonos krovej cesty bude bva vpiatok o17:30 avnedeu o18:00.

irafa otvra nov krok - Tvoriv dielne, mete sa prihlsi. Bliie info. na vveske.

Jarn przdniny so irafou. Ak by sa prihlsilo aspo 10 det, tak urobme jarn przdniny vklubovni. 29.2.-6.3. vase od 8:00 do 16:00. Na deti akaj sae, hry, tvoriv aktivity. Vetky bliie info na vveske.

Na budcu nedeu bude zbierka na charitu.

Rodinn centrum Sirotr pozva na prednku Antona Fria s nzvom Uteenci u ns a v Iraku, ktor sa bude kona v utorok 9. februra o 18.00 hod. v pastoranom centre Fidelio. Prednka bude spojen s diskusiou a premietanm filmu Slzy a ndej Iraku. Viac info nakapucini.sk/zilina.

kolsk sestry sv. Frantika a mlad z GSF pozvaj mladch od 15 rokov na duchovn obnovu spojen s celononou adorciou. Termn obnovy je 20.-21.2.2016. Tma obnovy: "Kto som?" (o je moja identita) Obnovu bude vies Spoloenstvo pri Dme sv. Martina z Bratislavy. Prihlasovanie astnkov do 14.2. Podrobnosti na plagte.