Novinky - oznamy

12. nedeľa cez rok, 19.6.2016

Liturgick kalendr:

PO 20.6. 18:00 Pondelok 12. tda v Cezronom obdob
UT 21.6. 18:00 Utorok 12. tda vCezronom obdob
ST 22.6. 07:00 Streda 12. tda vCezronom obdob
T 23.6. 18:00 Narodenie sv. Jna Krstitea, slvnos
PI 24.6. 18:00 Piatok 12. tda vCezronom obdob
SO 25.6. 18:30 Sobota 12. tda vCezronom obdob
NE 26.6. 08:00
10:00
18:30
TRINSTA NEDEA V CEZRONOM OBDOB

Sluby upratovania:

Od dnenej nedele: Skupina . 5: Tumov, kvarekov, Bakov, Horkov
Od budcej nedele: Skupina . 6: Zatkalkov, ilhrov, okov

Pozvania ainformcie:

Dnes o 15:00 Vs pozvame na korunku Boieho milosrdenstva a modlitbu posv. ruenca.

Vetkch mladch od 12 rokov pozvame na chatu pre mladch, ktor sa uskuton od 31.8.16 do 2.9.16, bliie informcie s na vveske a u Ivany Janurovej.

Prihlky na farsk prmestsk tbor si mete vyzdvihn po sv. omiach v sakristii kostola. Viac informcii tbore njdete na vveske.

Mil farnci,srdene vs pozvame na rozlkov AGAP s nam pnom farrom. Uskuton sa budcu nedeu t.j. 26.6. po sv. omi o 10.00 v Pastoranom centre. Prosme tch, ktor mu a s ochotn nieo pripravi na toto oberstvenie, aby tak urobili a priniesli to pred sv. omou do Pastoranho centra.Vetci ste srdene pozvan!

25. - 26. jna 2016 sa uskuton sma dieczna p rodn vo Viovom. Program na vveske.

Stretnutie rodiov det z tbora sa uskuton 26.6. o 19:30 v PC.