Novinky - oznamy

Nedeľa Božieho milosrdenstva, 23.4.2017

Liturgick kalendr:

Nedea, 23. 4. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 24. 4. 18:00  
Utorok, 25. 4. 18:00 Sv. Marka, evanjelistu
Streda, 26. 4. 7:00  
tvrtok, 27. 4. 18:00
Piatok, 28. 4. 18:00  
Sobota, 29. 4. 18:30 Sv. Katarny Sienskej, panny a uiteky C.
Nedea, 30. 4. 8:00, 10:00, 18:30 3. vekonon

akujeme za upratovanie kostola a prosme od dnenej nedele skupinu . 9: Bugov, Chud, Kopov, Huljakov Od budcej nedele skupinu . 10: r. Grenrov, Kucharovicov, imalov, Marcov ml. (Upratuje sa v pondelok a v sobotu po omi).

Vron vekonon ofera bola 705,61 . Zbierka pri Boom hrobe bola 734,70 . Za Vae milodary vyslovujem primn Pn Boh odpla!

Vera sme preili s birmovancami De Ducha Svtho. akujeme za modlitby, ktor ste obetovali za tento de.

Vo tvrtok bude po sv. omi adorcia do 19:20, pri ktorej sa modlme za vae mysly. Tich adorcia trv do 20:30. Poas adorcie spovedme.

V piatok prprava na birmovku. Tentokrt zaname u sv. omou o 18:00. Tma: A o Cirkev? Prpravu priestorov o 17:00 maj sk. . 1 a sk. . 2.

V sobotou 29. 4. o 14:00 sa uskutonia v naom kostole modlitby za uzdravenia oslobodenie.

Prprava na tento de formou upratovania celho arelu kostola bude v sobotu o 8:00. Prosme o pomoc.

6. mja 2017 organizujeme autobusov zjazd na De otvorench dver do kazskho seminra v Nitre. Zapisova sa moete vzadu na stolku. Cenu ete upresnme.

Info o rznych akcich vo vveske.