Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa, 10.12.2017

Liturgick kalendr:

Nedea, 10. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 11. 12. 18:00  
Utorok, 12. 12. 18:00  
Streda, 13. 12. 18:00  
tvrtok, 14. 12. 18:00 18:40 Adorcia + spovedanie do 20:30
Piatok, 15. 12. 18:00 Mldencky piatok
Sobota, 16. 12. 18:30  
Nedea, 17. 12. 8:00, 10:00, 18:30 2. adventn nedea

akujeme za upratovanie kostola a prosme od dnenej nedele skupinu . 3: r. arisk, Cibov, Cibov, Admkov. Od budcej nedele skupinu . 4. Michalkov, Melov, Kubnkov (upratujeme v PO a v PIA).

akujeme za sluby poas rortov a nvtevy biskupa Abuna Tesfaselassie z Etpie.

Pre Katolcku charitu ste obetovali 733,50 . primn Pn Boh odpla.

Ak poznte chorch a nevldnych, ktor by chceli prija sviatos zmierenia pred Vianocami, zapte ich do zoznamu vzadu na stolku. Vyspovedme ich v piatok.

Pokrauj Rorty 2017 s nzvom: Naplnen Duchom Svtm. Vezmite si betlehem a obrzky z minulho tda a mete sa zapoji od pondelka denne o 18:00 (Vedomostn sa, veera vo fare). Dobrovonci pre prpravu veere, prosm, zapte sa do zoznamu vzadu na stolku.

Kto by chce by kolednkom Dobrej noviny nech prde na stretnutie dnes, v nedeu o 16:00, do pastoranho centra.

Kto chce prija kolednkov Dobrej noviny nech sa zape do zoznamu vzadu.


Zlo z Istanbulu. Pozri plagt.

Premanie o zkladoch naej viery pre mlde bude v piatok o 18:00 na omi. Tma: Preo a ako sa modli? Po omi stretko a veera. Pripojte sa.

Vianon trhy. Pozri letk.


Dnes pozvame chlapov na vstup na Chatu pod Suchm vrchom. Odjazd od kostola o 12:00.


Kto by sa chcel podeli s mikulskymi sladkosami s chudobnmi demi, nech prinesie svoj dar do koa pred oltrom (do tvrtku). akujeme.