Novinky - oznamy

3. adventná nedeľa, 17.12.2017

Liturgick kalendr:

Nedea, 17. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 18. 12. 18:00  
Utorok, 19. 12. 18:00  
Streda, 20. 12. 18:00  
tvrtok, 21. 12. 6:45! Spove pred Vianocami
Piatok, 22. 12. 6:45!  
Sobota, 23. 12. 18:30  
Nedea, 24. 12. 8:00, 10:00, 16:00! 4. adventn nedea - tedr de

akujeme za upratovanie kostola a prosme od dnenej nedele skupinu . 4: r. MICHALKOV, MELOV, KUBNKOV. Od budcej nedele skupinu . 5. R. TUMOV, KVAREKOV, BAKOV, HORKOV (upratujeme v PO a v PIA).

Na kostol ste obetovali 473,50 . primn Pn Boh odpla.

Ak poznte chorch a nevldnych, ktor by chceli prija sviatos zmierenia pred Vianocami, zapte ich do zoznamu vzadu na stolku.

Prosme vs, prijmite kolednkov Dobrej noviny 27. decembra do svojho prbytku. Zapte sa do zoznamu vzadu.

Pokrauje adventn prprava Rorty 2017. V miestnosti pre rodiov s demi si vezmite betlehem a obrzky z minulho tda a zapojte od pondelka o 18:00. Pre vernch vytrvalcov sme pripravili skku odvahy. Vo tvrtok a v piatok bud sv. ome u o 6:45 (kvli spovedaniu). Po sv. omi sa naraajkujete a pojdete na chvku do koly. Dobrovonci pre prpravu veere a raajok, prosm, zapte sa do zoznamu vzadu na stolku.

Vo tvrtok vs pozvame na spove pred Vianocami. Spoved sa od 10:00 do 11:30 a od 16:00 do 18:30. Spytovanie svedomia vzadu na stolku.

Prosm, prte ozdobi stromek v piatok od 18:00.

Betlehemsk svetlo si mete vzia v kostole na budcu nedeu od 8:00.

Pri vchode si mete zobra informan list ilinskch farnosti a program bohosluieb poas vianoc v naej farnosti.

Dnes vs pozvame na Vianon trhy do kaplnky. Pokrauj od 15:00 programom pre deti. Pozri letk.

Info pre rodoov: Na tedr de sta, ak prdete s demi na sv. omu o 16:00.