Novinky - oznamy

6. nedeľa cez rok, 11.2.2018

Liturgick kalendr:

Nedea, 11. 2.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Korunka + ruenec
16:30 Manelsk stretnutia

Pondelok, 12. 2.

18:00

 

Utorok 13. 2.

18:00

 

Streda, 14. 2.

17:00, 18:30

Popolcov streda

tvrtok, 15. 2.

18:00 + adorcia

 

Piatok, 16. 2.

18:00

Mldencka oma

Sobota 17. 2.

18:30

 

Nedea, 18. 2.

8:00, 10:00, 18:30

Pomazanie chorch

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 12: r. Vojtaov, Rakov, Kondelov, Mrzov a od budcej nedele skupinu . 13: r. Marcov, Bielekov, Zikeov, Kulihov Upratuje sa v pondelok a v sobotu.

Dnes v nedeu o 16:30 zanaj v naej farnosti stretnutia pre manelov s nzvom Rados z lsky. Prv stretnutie m nzov: Kresansk manelstvo - Ako si ho usporiada. Pozvame vs vypou si nieo povzbudiv, navzjom sa ako manelia porozprva. Stretnut bude 7 a bud bva kad druh tde. Manelia, kt. mte zujem o stretnutia zapte sa do zoznamu na stolku za lavicami. Na stretnutie me prs aj len jeden z manelov (poda situcie). Dobrovonci opatrovania det zapte sa do zoznamu, prosm.

V tdni je Popolcov streda zana sa pstne obdobie. V tento de je prsny pst od 18. do 60. roku, zdriavanie sa msitho pokrmu od 14. roku. Pri vetkch sv. omiach sa pozname popolom na znak poknia (17:00 a 18:30).

Vo tvrtok bude po sv. omi adorcia do 19:20, pri ktorej sa modlme za vae mysly. Tich adorcia trv do 20:30. Poas adorcie spovedme.

Krov cesty poas pstu bud bva v piatok 17:30 a v nedeu 15:00.

V piatok o 18:00 v kostole pokrauje stretnutie mladch sv. omou a rozhovormi i veerou po nej. Tma: Ako istejie uveri?

Na budcu nedeu pri vetkch omiach budeme vysluhova sviatos pomazania chorch. (Vzhadom na dnen sviatok Lurdskej panny Mrie svetov de chorch).

Kurz vchovy det od 11 do 18 rokov zana na budcu nedeu o 16:30 v pastoranom centre. Uren najm pre rodiov birmovancov, ale nielen pre nich.

Stretnutie muov sa uskuton 3. marca 2018 (v sobotu) o 19:30.