Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa, 18.3.2018

Liturgick kalendr:

Nedea, 18. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krov cesta + Korunka
Pondelok, 19. 3. 18:00  
Utorok, 20. 3. 18:00  
Streda, 21. 3. 7:00  
tvrtok, 22. 3. 18:00 18:40 adorcia, spovedanie Zvod
Piatok, 23. 3. 18:00 Spovedanie v katedrle
Sobota, 24. 3. 18:30 Spovedanie v Bytici, Zstran, Budatne
Nedea, 25. 3. 8:00, 10:00, 18:30 Spovedanie na Solinkch

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 17: r. Dolinayov, Masarcov, Mintlov a od budcej nedele skupinu . 18: Magutov, Jurovcov, Masn. Upratujeme v pondelok a v sobotu.

Na kostol ste obetovali: 732,00 . Pn Boh odpla!

akujeme, e ste sa podelili so svojimi knihami pre farsk kninicu.

Srdene pozvame vetkch najm mlde na krov cestu o 15:00.

Nahlste nm v sakristii, prosm, chorch, ktor chc prija sviato zmierenia a eucharistie pred Vekou nocou.

Vo tvrtok bude po sv. omi adorcia do 19:20, pri ktorej sa modlme za vae mysly. Tich adorcia trv do 20:30. Poas adorcie spovedme.

Budcu nedeu v PC pokrauj o 16:30 stretnutia pre manelov s nzvom: Vniv lska (Vyjadrovanie pocitov v manelstve + Manelsk sexualita) Zapite sa do zoznamu, manelsk pry aj dobrovonci na opatrovanie det.

Svt spove pred Vekou nocou bude v naom kostole v pondelok 26. 3. 10:00 11:30 a 16:00 18:30.

Pri vchode z kostola si mete zobra Informan list ilinskch farnost

Prprava na birmovku: V piatok nebude krov cesta pred omou. Po sv. omi bude krtka kajca pobonos a nsledne krov cesta birmovancov. Pozvame rodiov birmovancov zastni sa na tejto modlitbe.

Dnes je na Slovensku zbierka na pomoc prenasledovanym krestanom a vojnovym utecencom. Svoj dar mete vloi do pokladniiek. Pn Boh odpla