Novinky - oznamy

29. nedeľa cez rok, 21.10.2018

Liturgick kalendr:

Nedea, 21. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 22. 10. 18:00 Sv. Jna Pavla II.
Utorok, 23. 10. 18:00  
Streda, 24. 10. 7:00  
tvrtok, 25. 10. 18:00 + adorcia  
Piatok, 26. 10. 18:00 Sv. oma pre mlde
a s mldeou
Sobota, 27. 10. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie
Nedea, 28. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 8: Bugov, Chud, Kopov, Huljakov. Upratujeme v pond. a v piat.

Minul nedeu ste sumou 974,20 prispeli na podporu naich spevokolov (vybavenie a prava priestorov). Pn Boh odpla!

Dnes po sv. omi o 10:00 vs pozvame na agap, stretnutie farskho spoloenstva. Teraz po sv. omi prosme o pomoc pri prprave priestorov.

V stredu o 16:00 je pre rodiov a deti vo veku 3-6 a 6-9 otvoren trium Dobrho pastiera vchova det vo viere zitkovm spsobom.

Vo tvrtok bude po omi adorcia a spovedanie a do 20:30.

Na birmovku sa mete prihlsi ete v piatok 9. novembra po sv. omi.

Modlitby za uzdravenie a oslobdenie zanaj v sobotu po novom o 12:30.

Pozvame Vs na katechzy Neokatechumentnej cesty kad pondelok a stredu poas v miestnosti pre rodiov s demi vdy o 18:45 hod. Zana tma o kerygme o jadre naej viery. Mete sa pripoji.

Dnes je celoslovensk zbierka na misie. Slovensk Ppesk misijn diela ju venuj misionrskej innosti v Etipii. Etipsky biskup Abune Tesfaselassie ns navtvil v decembri minulho roku. Pn Boh odpla!

Vera bol pohreb nho bvalho farnka pna Marina Troskovia, ktor zomrel vo veku 56 rokov. Prosme, pomodlite sa za neho i jeho rodinu.

Pozvame deti a rodiov na modlitbu ruenca v piatok o 17:30. Zapjame sa do akcie Milin det sa modl ruenec za pokoj a jednotu vo svete. Na stolku za lavicami si vezmite letik i ruenec. Budeme sa modli za oslobodenie Asie Bibiovej, pakistanskej kresanky odsdenej na smr za dajn rhanie pro-rokovi Mohamedovi. Ona zastupuje kresanov eliacich smrti za svoju vieru.

O rodinnch spoloenstvch povieme nabudce, dnes ideme na pohreb matky kaza.