Novinky - oznamy

4. adventná nedeľa, 23.12.2018

Liturgick kalendr:

Nedea, 23. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 24. 12. 16:00 Viglia Narodenia Pna sv. oma za asti det + poehnanie betlehemov
Utorok, 25. 12.
Narodenie Pna
00:00
8:00, 10:00, 18:30
Polnon
Streda, 26. 12.
Sv. tefana
8:00, 10:00 Poehnanie rodiov, ktor akaj diea + Vyslanie kolednkov Dobrej noviny
tvrtok, 27. 12.
Sv. Jna, apotola
7:00! Koledovanie Dobrej noviny
Piatok, 28. 12. 18:00 Sv. Neviniatok
Sobota, 29. 12. 18:30 Modlitby za uzdravenie a oslobodenie bud a 26.1.
Nedea, 30. 12.
Sv. rodiny J+M+J
8:00, 10:00, 18:30 Obnovenie manelskch subov

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 18: r. Magutov, Jurovcov, Masn. Upratujeme v pon. rno a v piat.

akujeme vetkm, ktor pripravili a pomhali pri Vianonch trhoch.

akujeme tm, ktor pomhali pri rortoch so svtm Jozefom. Ako mal vianon darek si mete zakupi Deviatnik ku sv. Jozefovi (je vzadu na stolku) a CD chvlovej hudby skupiny Hoperise (8).

akujeme dobrovonkom, ktor pripravili stromek a betlehem.

Prosme, prijmite kolednkov Dobrej noviny do svojho prbytku. Zapte sa do zoznamu vzadu na stolku. Koledujeme vo tvrtok 27. 12. od 15:00. Vzadu si zoberte noviny Dobrej noviny pre informciu o projektoch, ktor sme podporili.

Betlehemsk svetlo si mete vzia z kostola u dnes od 11:00.

Program bohosluieb njdete na zelenom lstku pri vchode z kostola. Stretneme sa na tedr de o 16:00 a na Boie narodenie o 00:00, 8:00, 10:00 a 18:30.

Bohosluby a aktivity poas Vianoc 2018/2019

Bohosluby a aktivity poas Vianoc 2018/2019

Nedea, 23. 12. - 4. adventn nedea
8:00, 10:00, 18:30
Betlehemsk svetlo bude v predsieni farskho kostola od 11:00.

Pondelok, 24. 12.
16:00 Viglia Narodenia Pna sv. oma za asti det + poehnanie betlehemov.

Utorok, 25. 12. - Narodenie Pna (V svtej noci)
00:00 Polnon.

Utorok, 25. 12. - Narodenie Pna (Poas da)
8:00, 10:00, 18:30.
Vron vianon zbierka.

Streda, 26. 12. - Sv. tefana, prvho muenka
8:00, 10:00 + poehnanie a vyslanie kolednkov Dobrej noviny, veern nebude.
Pri sv. omiach poehnme mmi a otcov, ktor akaj svoje diea.

tvrtok, 27. 12. - Sv. Jna, apotola a evanjelistu
7:00! Rann oma, Koledovanie Dobrej noviny od 15:00.

Nedea, 30. 12. - Sviatok Svtej rodiny
8:00, 10:00, 18:30 Pri kadej omi obnovenie manelskch subov.

Pondelok, 31. 12. (Sv. Silvestra I., ppea)
17:00 - akovn sv. oma.
23:00 - Silvester v kostole (piesne, korunka k Boiemu milosrdenstvu, Boie slovo
poehnanie o 24:00) + pun a vinovanie pred kostolom.

Utorok, 1. 1. - Panny Mrie Bohorodiky Nov rok
8:00, 10:00, 18:30.
Vron novoron zbierka.

tvrtok, 3. 1.
18:00 + adorcia s modlitbou za vetkch, ktor to potrebuj.

Nedea, 6. 1. - Zjavenie Pna
8:00, 10:00, 18:30.
Poehnanie Trojkrovej vody pri kadej sv. omi.

Zapisovanie na poehnanie novch a obnovench domov a bytov v sakristii.
Poehnvanie bude v sobotu 5. 1. a v nedeu 6. 1. poda dohovoru.

Dobr novina 2018.
Vo Vianonom obdob bud v naej farnosti deti vinami a spevom kolied ohlasova radostn zves o Naroden Pna. Koledovanie je spojen s finannou zbierkou urenou na konkrtne projekty pre ndzne deti z krajn tretieho sveta. Prijmite aj vy kolednkov do svojho prbytku.
Prihlasovanie na koledovanie Dobrej noviny v kostole.

Pozvame do duchovnho spoloenstva na tedr veer o 19. hodine vetkch farnkov, zvl᚝ chorch a starch, opustench, ale i rodiny a mladch.
V tom ase sa duchovne zjednome a na diaku prijmite poehnanie i vianon vin:

Na Vianoce slnko Boej lsky
nech Vm iari nad domovom.
Nech oije n kraj podfatransk

v dobrch skutkoch s dobrm slovom.
Znovu zaa s Kristom v novom roku,
to je vzva, ktor vedie k cieu.
Kristus d istotu v ase toku.

elme Vm silu k tomu dielu.
Poehnan vianon sviatky Vm praj Vai kazi Ferdinand Kubk, Marek Zawojski a Vladimr Kuti