Novinky - oznamy

Zjavenie Pána, 6.1.2019

Liturgick kalendr:

Nedea,
6. 12.
8:00, 10:00, 18:30 Poehnanie trojkrovej vody
15:00 Korunka + ruenec
Pondelok,
7. 1.
18:00  
Utorok,
8. 1.
18:00  
Streda,
9. 1.
7:00  
tvrtok,
10. 1. 
9:30
18:00 + spovedanie do 20:30
Kazsk rekolekcia u Salezinov
18:00 + adoracia s modlitbou za vsetkych,
ktori to potrebuju.
Piatok,
11. 1.
18:00 mldencka
Sobota,
12. 1.
18:30  
Nedea,
13. 1.
Krst Pna
8:00, 10:00 (krsty), 18:30  

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 20: r. Mikuov, Svitekov, Surovcov, Zubkov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Na kostol ste na Nov rok obetovali 1102 . Srdene Pn Boh odpla! 

akujeme vetkm kolednkom Dobrej noviny za ich slubu. Kto chce, ete prispie na Dobr novinu, svoj dar me vloi do oznaenej pokladniky pri vchode. V mene Dobrej noviny Pn Boh odpla!

Z predsiene kostola si mete vzia vodu, kriedu a text modlitby. Dnes si poehnajte svoje prbytky a oznate ich znakom kra. 

Na budcu nedeu s krsty. Predkrstov stretnutie bude v sobotu o 17:00.

(Ak bude do rna mraziv poasie, deti, tak v zajtra od 9:00 sa mete prs koruova na farsk dvor.) 

Poas veernej sv. ome bude spieva n zbor dospelch a po sv. omi nasleduje krtky koncert. Nech vs Pn Boh odmen za tto slubu.