Novinky - oznamy

8. nedeľa cez rok, 3.3.2019

Liturgick kalendr:

Nedea, 3. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 4. 3. 18:00  
Utorok, 5. 5. 18:00  
Streda, 6. 5. 17:00, 18:30 Popolcov streda
tvrtok, 7. 5. 18:00 + adorcia s
prhovornou modlitbou
Piatok, 8. 3. 18:00  
Sobota, 9. 3. 18:30  
Nedea, 10. 3. 8:00, 10:00, 18:30  

akujeme za upratovanie kostola a fary. Upratova kostol od dnenej nedele prosme Skupinu . 8: Mrtoov, Papajov, mihovsk Upratujeme v pondelok a v piatok. mysly sv. om njdete vo vveske.

V tdni je Popolcov streda zana sa pstne obdobie. V tento de je prsny pst od 18. do 60. roku, zdriavanie sa msitho pokrmu od 14. roku. Pri sv. omiach sa vetci pozname popolom na znak poknia (17:00 a 18:30).

Krov cesty poas pstu bud bva v piatok 17:30 a v nedeu 15:00.

Vo tvrtok o 9:30 v Bytici sa stretn ilinsk kazi na rekolekcii.

Vo tvrtok bude moderovan adorcia do 19:20. Tich adorcia trv do 20:30. Poas adorcie spovedme, zrove sa mete porozprva s kresanskm kouom.

Pozvame vs prija sluby lektora tania pri sv. omi a prinania obetnch darov, i upratovania kostola. Zapte sa, prosm, do zoznamu vzadu na stolku. akujeme.

Rodiia, na stole slova njdete 4. diel filmu Humanum: Skryt sladkos. Sila manelstva uprostred akost.

Na stolku pri vchode si mete zobra text o duchovnom tan (6.) a ruenci (7.). Zrove si mete zakpi si knihu Neodporuj astiu (5), ktor prbehovm spsobom opisuje naich 7 pilieroch katolckho ivota. Kto nem pri sebe hotovos, zoberte si knihu, peniaze prinesiete neskr.

Zaname systematickejie pomha chudobnejm rodinm. Prv krok: Pokladnika pre chudobnch. Prspevky do zelenej pokladniky pri sakristii bud rozdelen chudobnm poas nasledujceho tda. Kazom mete navrhn, ktor rodiny by potrebovali pomoc.

V sobotu od 8:00 do 10:00 vs pozvame na brigdu. Upratovanie, vmena svietidiel vo vke, rzne udrbrske prce.

Svt ome bud slen na tento mysel
3. 3 NE R
8:00
Za ruencov bratstvo
  D
10.00
+ Jozef
  V
18:30
Za farnos ilina Hjik
4. PO V
18:00
+Pavol, +Antnia, +Jn
5. UT V
18:00
Za Boie poehnanie lsky manelov Modrochoviovcov
6. ST 17:00 +Pavol
7. T V
18:00
Zdravie a Boie poehnanie r. Zastkovej
8. PI V
18:00
+Mirka
9. SO V
18:30
+Viliam
10. NE R
8:00
+Ondrej, +Edita
    D
10.00
Za zdravie a Boie poehnanie ctiteov sv. Filomny
    V
18:30
Za naplnenie spoloenstva SMS Duchom Svtm