Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa, 7.4.2019

Liturgick kalendr:

Nedea, 7. 4. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krov cesta ien a matiek
Pondelok, 8. 4. 18:00  
Utorok, 9. 4. 18:00  
Streda, 10.4. 7:00  
tvrtok, 11. 4. 18:00 + adoracia s prhovornou modlitbou
Piatok, 12. 4. okolo 18:00 + birmovanci a mlde
Sobota, 13. 4. 18:30  
Nedea, 14. 4. 8:00, 10:00, 18:30 Krov cesta mldee

akujeme za upratovanie kostola a fary. Upratova kostol od dnenej nedele prosme skupinu . 13: r. Marcov, Zikeov, Kulihov, Gaburov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes o 15:00 vs pozvame na krov cestu. Modlia sa ju eny a matky. Na stolku za lavicami je zoznam modliacich sa a text krovej cesty. Prosme zapojte sa do krovej cesty.

Stretnutie prpravy na PSP bude v pondelok a v utorok, 8. a 9. aprla o 18:45 v pastoranom centre.

Vo tvrtok bude adorcia, modlitba prhovoru, spovedanie, rozhovor s kresanskm kouom do 20:30.

Birmovanci pokrauj v prprave na birmovku v piatok. 18:00 oma s mldeou, 18:45 stretnutie v pastoranom centre.

Informan list o bohoslubch poas Vekej noci njdete pri vchode z kostola.

Informcie o cirkvi v iline si mete preta vo vveske.

Na stolku za lavicami njdete prihlky na Hjicky prmesk denn letn tbor :)) Prihlky sa odovzdvaj iba po druhej nedenej omi do rk Michaely Tumovej do 5. 5. 2019.

Dnes je zbierka na n kostol. Ak chcete prispie ku vetkmu, o sa u ns deje, mete svoj dar vloi do pokladniiek pri vchode z kostola. Pn Boh odpla!

Vek noc 2019
Poriadok bohosluieb a spovedania

15. 4. Pondelok: 7:00! - Rann sv. oma
Spovedanie pred Vekou nocou na Hjiku:
10:00 11:30 (6 kazov) a 16:00 18:30 (15 kazov)
Spovedanie chorch na poiadanie.

16. 4. Utorok: 7:00! Rann oma
Spovedanie na Vlincoch 9:00 11:30, 15:00 20:00

17. 4. Streda: 18:00! Sv. oma + spovedanie od 16:00

18. 4. Zelen tvrtok Pnovej veere: 18:00
do 20:30 Hodinka S Jeiom v Getsemany

19. 4. Vek piatok:
8:00 Rann chvly + posvtn tanie
8:30 Krov cesta smerom na Hradisko (za kadho poasia)
15:00 Slvenie utrpenia a smrti Pna
17:00 - 8:00 hod. Celonon poklona pri Boom hrobe 20:00

7. aprl 14. aprl
Kostol Boieho milosrdenstva ilina Hjik
Svt ome bud slen na tento mysel

7. 4. NE R
8:00
Za ruencov bratstvo
  D
10.00
Za uzdravenie syna Andreja
  V
18:30
Za naplnenie Duchom svtm pre spoloenstvo SMS
8. PO V
18:00
Za uzdravenie a oslobodenie rodiny
9. UT V
18:00
Za due v oisci
10. ST 7:00 Za pomoc pri prijmacch skkach syna
11. T V
18:00
Za zdravie Martiny
12. PI V
18:00
+ Marta
13. SO V
18:30
+ Frantiek a + Katarna
14. NE R
8:00
+ Jana
    D
10.00
+ tefan + Oga
    V
18:30
Za zdravie a Boie poehnanie pre rodinu Marcov