Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa, 21.4.2019

Liturgick kalendr:

Nedea, 21. 4. 8:00, 10:00, 18:30  
Pondelok, 22. 4. 8:00, 10:00 Veern nebude
Utorok, 23. 4. 18:00  
Streda, 24. 4. 7:00  
tvrtok, 25. 4. 18:00
Piatok, 26. 4. 18:00  
Sobota, 27. 4. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Nedea, 28. 4. 8:00, 10:00, 18:30

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 15: r. Mrzov, Trizuljakov, babkov, Mrzov. Upratujeme v utorok a v sobotu.
Dnes i zajtra v naich kostoloch prebehne zbierka. Ak chcete prispie svojim darom ku vetkmu, o sa u ns deje, mete svoj dar vloi do pokladniiek. Vyslovujeme primn Pn Boh odpla!

Vo tvrtok bude po sv. omi adorcia do 19:20, pri ktorej sa modlme za vae mysly. Tich adorcia trv do 20:30. Poas adorcie spovedme.

V piatok o 18:45 stretnutie birmovancov v rmci prpravy na birmovku.

Na budcu nedeu slvime titul nho kostola hody sviatok Boieho milosrdenstva. Na sv. omi o 10:00 bude kazateom bude Slavomr Trnka.

akujeme vetkm, ktor sa podieali na prprave oslv Vekej noci (vzdoba, upratovanie, spev, sluby pri oltri, technick pomoc, poskytnutie jedl, str pri hrobe a )

Osobn vin posielaj bval sprvcovia farnosti: Martin, Pavol a Slavomr.

Do konca prvho vekononho tda mte monos sa ete zapoji do spolonej pstnej reflexie, ktor pripravila ilinsk diecza, a to cez webov strnku dieczy. Spracovan odpovede bud k dispozcii v asopise Naa ilinsk diecza ako aj na webovej strnke naej dieczy. akujeme za vau angaovanos a vetky dobr podnety.