Novinky - oznamy

20. nedeľa cez rok, 18.8.2019

Liturgick kalendr:

Nedea, 18. 8. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 19. 8. 18:00  
Utorok, 20. 8. 18:00 Sv. Bernarda
Streda, 21. 8. 7:00 Sv. Pia X.
tvrtok, 22. 8. 18:00 Panny Mrie Krovnej
+ adorcia a spovedanie do 20:30
Piatok, 23. 8. 18:00  
Sobota, 24. 8. 18:30 Sv. Bartolomeja
Nedea, 25. 8. 8:00, 10:00, 18:30

akujeme za upratovanie kostola a fary i za pomoc pri brigdach a prosme od dnenej nedele skupinu . 12: r. Vojtov, Rakov, Kondelov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Na kostol ste obetovali 821 . Pn Boh odpla!

akujeme animtorov za program a vzorn starostlivos o deti poas pobytovho tbora. akovn oma dnes o 10:00.

Nrodn pochod za ivot sa uskuton v Bratislave v nedeu 22. septembra 2019 pod heslom Za najmench z ns. Viac info o pochode na webe.

Sviatos manelstva v piatok 23. augusta o 16:00 v kostole Boieho milosrdenstva na Hjiku chc prija Silvester Ondruiak zo iliny a Veronika Kohtov zo iliny.

Sviatos manelstva v sobotu 24. augusta o 16:00 hod. v kostole Boieho milosrdenstva na Hjiku chc prija Jozef taffen a Mria Zuskov

P na Butkov vi plagt.

Prajeme poehnan dni dovoleniek a przdnin.