Novinky - oznamy

22. nedeľa cez rok, 1.9.2019

Liturgick kalendr:

Nedea, 1. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 2. 9. 18:00  
Utorok, 3. 9. 18:00  
Streda, 4. 9. 7:00  
tvrtok, 5. 9. 18:00 Adorcia
Piatok, 6. 9. 18:00 Spove od 16:00
Sobota, 7. 9. 18:30  
Nedea, 8. 9. 9:00, 10:00, 18:30 krsty

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu: r. Rabatinov, Pikrylov, Kullov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

akujeme za spoloenstvo poas splavu Malho Dunaja. Vetci sme sa zachrnili.

V utorok o 18:00 bude sv. oma obetovan za uiteov a vychovvateov.

Vo tvrtok po sv. omi do 19:20 adorcia s modlitbou prhovoru, spovedanie a tich adorcia do 20:30.

Prv piatok v mesiaci. Pozvame na spove denne od 17:30, v piatok od 16:00. Spovedanie chorch poda dohody.

V sobotu od 8:00 prosme o as na brgde, upratovanie pastoranho centra po maovan a okolia kostola i kaplnky, kosenie, at...

Pochod za ivot. V nedeu 22. 9. putujeme od 6:30 do Bratislavy na NP. Zapisujte sa do zoznamu vzadu na stolku. Cestovn za osobu 12.

Na bud nedeu bude pravideln zbierka na kostol. Za milodary Pn Boh odpla!

Krsty v nedeu o 10:00. Predkrstn stretnutie v sobotu o 17:00 vo fare.