Novinky - oznamy

30. nedeľa cez rok, 27.10.2019

Liturgick kalendr:

Nedea, 27. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 28. 10. 18:00 PSP 19:00 + Katechza 18:45
Utorok, 29. 10. 18:00 PSP 18:40
Streda, 30. 10. 7:00 Katechza 18:45
tvrtok, 31. 11. 18:00 + adorcia Spovedanie do 20:30
Piatok, 1. 11. 8:00, 10:00
18:30
Vetkch svtch
Sobota, 2. 11. 17:00, 18:30 Duiky
Nedea, 3. 11. 8:00, 10:00, 18:30  

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 1: rod. Miicov, Turiansk, hoferov, Kus. Upratujeme v pond. a v piat.

Slovensk Ppesk misijn diela venuj nau zbierku 1192 misionrskej innosti v Rwande. Pn Boh odpla!

Dnes o 12:30 sa rozlime sv. omou a pohrebnmi obradmi s Borisom Briestenskm, ktor odovzdal svoju duu Stvoriteovi vo veku 58 rokov.

Katechzy Neokatechumentnej cesty bud v pondelok a v stredu o 18:45 hod. Kerygma...

Vo tvrok po veernej sv. omi bude adorcia s prhovornou modlitbou a spovedanie min. do 20:30.

V piatok bude prikzan sviatok Vetkch svtch. Bohosluby bud ako v nedeu: 8:00, 10:00 a 18:30. Spoved sa 7:30 - 11:00, 18:00 19:30.

V sobotu je Spomienka na vetkch vernch zosnulch Duiky. Sv. ome o 17:00 a 18:30. Spovedanie od 16:30 do 19:00.

Spovedanie chorch bude vo tvrtok o 8:30.

Pobonos na cintorne bude dvakrt. V piatok o 15:00 na novom cintorne a sobotu o 15:00 na starom zvodskom cintorne.

Stretnutie v rmci prpravy na PSP: Vyuite pondelok o 19:00 alebo utorok o 18:40. V stredu s u jesenn przdniny.

Kto sa chce ete prihlsi na birmovku, nech oslov kazov, kdekovek ich stretne.:))