Novinky - oznamy

34. nedeľa cez rok, Krista Kráľa, 24.11.2019

Liturgick kalendr:

Nedea, 24. 11. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 25. 11. 18:00 Katechza 18:45
Utorok, 26. 11. 18:00  
Streda, 27. 11. 7:00  
tvrtok, 28. 11. 18:00 + adorcia  
Piatok, 29. 11. 18:00 Oma za mlde a s mldeou
Sobota, 30. 11. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Nedea, 1. 12. 8:00, 10:00, 18:30 1. adventn nedea

  akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 5: r. Tumov, kvarekov, Bakov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

  Pozvame manelov, ktor by sa radi stretvali v skupinke ud, kde sa bud modli a zdiela sa. Stretnutie bude budcu nedeu o 16:30 vo fare.

  Katechzy Neokatechumentnej cesty pokrauj v pondelok o 18:45 hod.

  Katechzy Dobrho Pastiera pre rodiov a deti od 3 do 9 rokov pokrauj v pondelok a v stredu od 16:30 v triu, pod kostolom. Mete sa kedykovek pripoji. V utorok o 16:30 bva eRko a v utorok a vo tvrtok o 9:30 sa stretaj matky s demi.

  Vo tvrtok sv. oma, adorcia a spovedanie ako zvyajne do 20:30.

  Ome pre mlde bvaj vdy v piatok o 18:00 a po omi v pastoranom centre stretko + veera + rozhovory. Pripojte sa k nm.

  V sobotu o 12:30 privtame v naom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

  Na budcu 1. adventn nedeu bude poehnanie adventnch vencov na zaiatku kadej sv. ome. Prineste si svoje adventn vence alebo aspo sviece z neho. Taktie bude zbierka pre potreby Katolckej charity.

  Stretnutie prpravy na prv svt prijmanie bude v nedeu o 10:00. Rodiov budeme informova prostrednctvom SMS a emailu.

  Rorty 2019. Pozvame Vs na adventn prpravu na Narodenie Pna Jeia. Od pondelka 2. decembra do piatku 20. decembra sa budeme stretva v kostole na svtch omiach o 18:00. Kad astnk si me sklada adventn kalendr. Po omi nasleduje sa a mal veera pre deti v priestoroch fary. Kto je ochotn pomc pri prprave stretnut, nech sa zape sa do zoznamu.

  Prosme vetkch rodiov, ktorch det navtevuj denn i pobytov tbor a chodia na stretk, aby podpsali zoznamy lenov eRka teraz po omi.