Novinky - oznamy

Nedeľa Krstu Pána, 12.1.2020

Liturgick kalendr:

Nedea, 12. 1. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 13. 1. 18:00  
Utorok, 14. 1. 18:00  
Streda, 15. 1. 7:00  
tvrtok, 16. 1. 18:00 + adoracia s prhovornou modlitbou
Piatok, 17. 1. 18:00 mldencka
Sobota, 18. 1. 18:30 Upratovanie pc a fary od 15:00
Nedea, 19. 1. 8:00, 10:00, 18:30 Agap stretnutie farskho spoloenstva

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 12: r. Vojtaov, Rakov, Kondelov, Melov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

akujeme vetkm kolednkom Dobrej noviny za ich slubu. Na Dobr novinu ste obetovali 2840 (nvtevy prbytkov i kostol). V mene Dobrej noviny Pn Boh odpla!

Deti zoberte si obrzok z dnenho evanjelia.

Na budcu nedeu zaname poas kzni prebera ron tmu: Kad vek projekt si zali dobr pln aj vae manelstvo. 1. as: Rozdiely lske pristan. Prosme o modlitby na tento mysel.

Pozvame vs zapoji sa do sluieb a spoloenstiev:

Stretnutie spevokolu dospelch kad nedeu o 19:30 v pastoranom centre. Stretnutie mldenckej kapely v stredu o 19:00 v pc. Spievaj a hraj v piatok o 18:00.
Spevokol Lik m stretnutie v nedeu (19.1.) o 8:30 v pc.

Stretnutie matiek s demi do 3 rokov v pastoranom centre v utorok o 9:30 a vo tvrtok 9:30.

trium Dobrho pastiera (vchova deti vo viere od 3 do 9 rokov) v pc v pondelok 16:30 a v stredu o 16:30.

Modlitby matiek v stredu o 19:30 a vo tvrtok o 20:30 a modlitby otcov vo tvrtok o 20:30.

Kresansk kouing: kad tvrtok 18:40.

Oma s mldeou a za mlde v piatok 18:00 + stretko po omi a po stretku spolon veera.

Rodinn spoloenstvo manelov dnes o 16:30 vo fare