Novinky - oznamy

6. veľkonočná nedeľa, 17.5.2020

Liturgick kalendr:

Nedea, 17.5. 8:00, 10:00, 18:30 sv. oma o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 18.5. 18:00  
Utorok, 19.5. 18:00 18:45 Bohosluba pre rodiny PSP
Streda, 20.5. 7:00! 17:45 Bohosluba pre rodiny PSP
tvrtok, 21.5. 17:00
18:30 + adorcia
Nanebovstpenie Pna, slvnos
Piatok, 22.5. 18:00 za mlde 19:00 Bohosluba pre birmovacov
Sobota, 23.5. 18:30  
Nedea, 24.5. 8:00, 10:00, 18:30 sv. oma o 10:00: youtube.com/KostolHajik

akujeme za upratovanie kostola a v novom tdni prosme skupinu . 1: rodina Miicov, Turiansk, Hoferov, Kus. Upratujeme po sv. omi v pondelok a v sobotu.

Kostol je otvoren denne od 8:00 do 18:30.

V kostole sa konaj verejn bohosluby poda rozpisu. Zrove si denn sv. ome a neden o 10:00 mete pozrie na: youtube.com/KostolHajik

Vyspoveda sa mete denne 30 mint pred sv. omou.

 Vo tvrtok je slvnos - Nanebovstpenie Pna. as na sv. omi zatia nezavzuje, ale srdene vs pozvame na dve sv. ome: o 17:00 a o 18:30.

Vo tvrtok po omi o 18:30 bude adorcia. mysly do prosieb posielajte na e-mail farnosti: hajik.farnost@gmail.com, cez sms: 0948 433 170, 0905 744 199 alebo cez aplikciu messenger: Kostol Hjik

Na strnke farnosti www.farnost-hajik.sk v sekcii vod njdete novinky:
- Bohosluby v rodine - aby aj deti rozumeli, o sa ta na omi,
a aj alie materily ako pomcky pre v duchovn rast, pre kad vekov kategriu nieo.

Rodiov a deti, ktor sa pripravuj na prv svt prijmanie pozvame na rodinn bohoslubu v utorok o 18:45: 3.A + 3.B, v stredu 3. C + deti, ktor nechodia do hjickej koly.

Birmovancov pozvame na bohoslubu pre birmovancov, v piatok o 19:00 v kostole.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvorite sveta, vemohci a milosrdn, ktor si z lsky k nm poslal svojho Syna na svet ako lekra du a tiel, pohliadni na svoje deti, ktor sa v tejto akej chvli vykoajenia a dezorientcie v mnohch oblastiach Eurpy a sveta obracaj na teba a hadaj posilu, zchranu a avu, oslobo ns od choroby a strachu, uzdrav naich chorch, pote ich prbuznch, daj mdros naim spoloenskm predstaviteom, posiluj a odme naich lekrov, sestry a dobrovonkov, daj ven ivot zomrelm.
Neopaj ns vo chvli skky, ale vyslobo ns od kadho zla.
O to prosme Teba, ktor so Synom a Duchom Svtm ije a krauje na veky vekov.
Amen.
Svt Mria, Uzdravenie nemocnch a Matka ndeje, oroduj za ns!