Novinky - oznamy

Najsvätejšej Trojice, 7.6.2020

Liturgick kalendr:

Nedea, 7.6. 8:00, 10:00, 18:30 sv. oma o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 8.6. 18:00  
Utorok, 9.6. 18:00  
Streda, 10.6. 17:00! Najsvtejieho Kristovho Tela a Krvi
tvrtok, 11.6. 18:00 + procesia Najsvtejieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 12.6. 18:00  
Sobota, 13.6. 15:30 sob
18:30
 
Nedea, 14.6. 8:00, 9:30, 18:30 11:00 Prv svt prijmanie

akujeme za upratovanie kostola a prpravu stretnutia snbencov. V novom tdni prosme skupinu . 4: rodina Michalkov, Melov, Kubnkov. Upratujeme po sv. omi v pondelok o 19:30.

Verejn bohosluby sa konaj poda rozpisu. V kostole si sadajte, poda monosti, po rodinch. Podmienky: zdravie, odstup na rku jednho loveka, resp. tzv. achovnicov sedenie. Neden bohoslubu o 9:30 vysielame na: youtube.com/KostolHajik.

Vo tvrtok slvime prikzan sviatok Boieho Tela a Krvi Kristovej. Tento sviatok je spojen s tzv. Oltrikmi. Sv. ome bud v stredu o 17:00 s platnoou za slvnos a vo tvrtok len jedna o 18:00 a po nej naa spolon procesia ku kaplnke a sp. Sprievodom vyjadrme nau jednotu s Kristom. Deti si mu pripravi lupienky z kvetov a rozspa ich poda tradcie pred Sviatosou oltrnou.

Slvnosti PSP bud dve: 14. 6. o 11:00 a 21.6. o 11:00. Z tohto dvodu sv. ome v nedeu 14. 6. a 21. 6 bud o 9:30, nie o 10:00.

Stretnutie birmovancov, bude vnimone v utorok o 18:45 a v piatok o 18:45 v pastoranom centre. Birmovka bude v sobotu 20. 6. 2020 o 10:00.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvorite sveta, vemohci a milosrdn, ktor si z lsky k nm poslal svojho Syna na svet ako lekra du a tiel, pohliadni na svoje deti, ktor sa v tejto akej chvli vykoajenia a dezorientcie v mnohch oblastiach Eurpy a sveta obracaj na teba a hadaj posilu, zchranu a avu, oslobo ns od choroby a strachu, uzdrav naich chorch, pote ich prbuznch, daj mdros naim spoloenskm predstaviteom, posiluj a odme naich lekrov, sestry a dobrovonkov, daj ven ivot zomrelm.
Neopaj ns vo chvli skky, ale vyslobo ns od kadho zla.
O to prosme Teba, ktor so Synom a Duchom Svtm ije a krauje na veky vekov.
Amen.
Svt Mria, Uzdravenie nemocnch a Matka ndeje, oroduj za ns!