Novinky - oznamy

26. nedeľa cez rok, 27.9.2020

Liturgick kalendr:

Nedea, 27. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 28. 8. 18:00 Sv. Vclava, muenka
Utorok, 29. 9. 18:00 Sv. Michal, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Streda, 30. 9. 7:00 Sv. Hieronyma, uitea Cirkvi
tvrtok, 1. 10. 18:00 + adorcia Sv. Terzie z Lisieux
Piatok, 2. 10. 18:00 Sv. Anjelov strcov
Sobota, 3. 10. 18:30 Fatimsk sobota
Nedea, 4. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Zbierka na seminr: 498 . Pn Boh odpla.

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 19: r. Kurejov, Bulkov, Miudov, vbikov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes pozvame manelov na rodinn stretko do fary o 16:30.

Vo tvrtok po sv. omi bude adorcia s modlitbou prhovoru + spovedanie do 20:30.

trium Dobrho Pastiera v pc: pondelok (3-6 rokov) a v stredu (6-9 rokov) o 16:30.

V pondelok pozvame na sv. omu iakov. Stretnutie iakov pri hre bva v pondelok a v piatok stretnutie mldee.

Deti, zoberte si obrzok znazorujci tmu dnenho evanjelia.

Spovedanie chorch poda dohody. Spovedanie pred prvm piatkom: v pondelok a utorok od 17:00, v piatok od 16:00. Vo tvrtok spoved len jeden kaz.

V oktbri vs pozvame na rodinn, i skromn mmodlitbu pred ikonou ticha. Na ikone si Panna Mria kladie ukazovk na sta a vyzva predovetkm k tomu, aby sme inch neohovarli a kadmu prejavovali citlivos a lsku. V oktbri ns chce Mria vies k dvanstim nostiam ticha. Ikonu si mete vzia zo stolka za lavicami spolu s prslinou modlitbou Cena: 50 centov (mete vloi do pokladniky pri vchode).

Diakonsk vysviacka. Vo tvrtok bude n farnk Jakub Melo vysvten za diakona v kostole sv. Ignca v Rme. Sprevdzajme ho svojim modlitbami.

    V sobotu 3. 10. bude v Rajeckej Lesnej ukonenie tohtoronch fatimskch sobt. Spolon program zane o 17:00 hodine vo vonkajom areli chrmu.

    Prebieha tde kresanskej kultry. Program njdete vo vveske.

    Na budci tde bude na Slovensku zbierka tzv. Halier sv. Petra, na dobroinn diela ppea.