Novinky - oznamy

34. cez rok - Krista Kráľa, 22.11.2020

Liturgick kalendr:

Nedea, 22. 11.

8:00, 10:00, 11:30, 18:30

youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 23. 11.

18:00

youtube.com/KostolHajik

Utorok, 24. 11.

18:00 iacka Sv. vietnamsk mu.

youtube.com/KostolHajik

Streda, 25. 11.

7:00 Sv. Katarny

youtube.com/KostolHajik

tvrtok, 26. 11.

18:00 + adorcia do 20:30

youtube.com/KostolHajik

Piatok, 27. 11.

18:00 za mlde

youtube.com/KostolHajik

Sobota, 28. 11.

18:30 Duchovn cvienia sv. Ignca

youtube.com/KostolHajik

Nedea, 29. 11.

8:00, 10:00, 11:30, 18:30 - 1. adventn

youtube.com/KostolHajik

Pozvame vs na verejn bohosluby do kostola v maximlnom pote 250 sediacich astnkov (achovnicov sedenia) za obvyklch podmienok: zdravie, rko, odstup, dezinfekcia. Naalej plat zkaz zhromaovania sa viac ako 6 ud okrem bohosluieb.

O upratovanie kostola v pondelok a v piatok prosme skupiniu . 2: r. Zuskov, Rubarsk, Gabajov (6 ud).

Kostol otvoren denne od 8:00 do 18:00 k osobnej modlitbe.

Spoved, max. 15 min.: od pondelka do soboty od 16:30 do 18:00 v priestore pre matky s detmi, v stredu 6:30 - 7:00, v nedelu 30 minut pred sv. omsou.

Administrativne veci si mete vybavi v rovnakom case ako spoved.

pln odpustky za due v oistci je teraz mon zska nvtevou cintorna poas celho mesiaca november.

Poas tda mete do kostola ku oltru prinies fotografiu (obrzok) svojho obbenho svtho alebo fotografiu vho zomrelho prbuznho. Tvorme okolo oltra Nae spoloenstvo svtch.

Svieka za nenaroden deti (1 ) - podpora prolife organizci.

Sladk pomoc pre misie (okoldka za 0,50 ) + manelsk kalendr 2021 (7 ).

Na budcu 1. adventn nedeu bude poehnanie adventnch vencov na zaiatku kadej sv. ome, ktor bud okrem dohodnutho myslu obetovan za zomrelch kazov, ktor poehnane psobili v naich ivotoch. Prineste si svoje adventn vence alebo aspo sviece z neho. Taktie bude zbierka pre potreby Katolckej charity.