Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok, 7.2.2021

Liturgick kalendr:

Nedea, 7.2. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 8.2. 18:00 (prenos) Sv. Jozefny Bakhity
Utorok, 9.2. 18:00 (prenos) Adorcia 20:30 21:00 (prenos)
Streda, 10.2. 7:00 (prenos) Sv. kolastiky, panny
tvrtok, 11.2. 18:00 (prenos)
Panny Mrie Lurdskej
Adorcia 18:30 20:30 (prenos)
s modlitbou prhovoru
Piatok, 12.2. 18:00 - (prenos)
Sv. Agty
Adorcia 20:30 21:00 (prenos)
Sobota, 13.2. 18:30 - (prenos) - Duchovn cvienia sv. Ignca  
Nedea, 14.2. 10:00 (prenos)  

Svt ome a adorcie prename on-line cez youtube: youtube.com/KostolHajik

akujeme za pomoc pri upratovan snehu spred kostola.

Kostol je otvoren pre skromn modlitbu denne od 8:00 do pribline 18:00. Popri vchdzke venujte denne urit as modlitbe v kostole ako duchovn prspevok k zvyovaniu imunity svojho organizmu.

Vo tvrtok do 17:30 nm polite vae mysly modlitieb prhovoru cez sms, email alebo napte mysel na lstok a vlote do schrnky v kostole.

Ak ns kazov nhodne stretnete v kostole meme vs vyspoveda a da vm sv. prijmanie ako pomoc v ndzi.

Modlime sa za poehnan postupn otvranie kl pre nae deti.

Prosme vs o modlitbu za vetkch chorch, ktorch navtevujeme v nemocnici a v domovoch dchodcov.

Ppesk misijn diela pripravili pomcku na modlitbu v pstnom obdob Poklona kru pobonos doma. Kr a modlitby si mete vzia v kostole u od dnene nedele.