Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa, 21.2.2021

Liturgick kalendr:

Nedea, 21.2. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 22.2. 18:00 (prenos)  
Utorok, 23.2. 18:00 (prenos)
eucharistiu sprevdza spevokol Lik
Krov cesta s eucharistickm poehnanm 20:20 21:00 (pre.)
Streda, 24.2. 7:00 (prenos)  
tvrtok, 25.2. 18:00 (prenos) Adorcia 18:30 20:30 (prenos)
Piatok, 26.2. 18:00 - (prenos)
eucharistiu sprevdza mldencky spevokol
Krov cesta s eucharistickm poehnanm 20:20 21:00 (pre.)
Sobota, 27.2. 18:30 - (prenos)  
Nedea, 28.2. 10:00 (prenos)  

Svt ome a adorcie prename on-line cez youtube: youtube.com/KostolHajik

akujeme za pomoc pri upratovan snehu spred kostola.

Poas celho tda je zbierka pre potreby Katolckej charity. Milodary mete vloi do oznaenej pokladniky pri vstupe do kostola. V mene charity Pn Boh odpla!

Svt ome, adorcie, kr. cesty prename cez youtube: Kostol Hjik.

Krov cesty poas pstu bud bva v utorok a v piatok 20:20.

Kostol je otvoren pre skromn modlitbu denne od 8:00 do 18:00.

Vo tvrtok do 17:30 nm polite vae mysly modlitieb prhovoru cez sms, email alebo napte mysel na lstok a vlote do schrnky v kostole.

Ak ns kazov nhodne stretnete v kostole meme vs vyspoveda a da vm sv. prijmanie ako pomoc v ndzi.