Novinky - oznamy

3. pôstna nedeľa, 7.3.2021

Liturgick kalendr:

Nedea, 7.3.

10:00 (prenos)

 

Pondelok, 8.3.

7:00 (prenos)

 

Utorok, 9.3.

18:00 (prenos)
eucharistiu sprevdza spevokol Lik

Krov cesta s eucharistickm poehnanm 20:20 21:00 (pre.)

Streda, 10.3.

7:00 (prenos)

 

tvrtok, 11.3.

18:00 (prenos)

Adorcia 18:30 20:30 (prenos)

Piatok, 12.3.

18:00 - (prenos)
eucharistiu sprevdza mldencky spevokol

Krov cesta s eucharistickm poehnanm 20:20 21:00 (pre.)

Sobota, 13.3.

18:30 - (prenos)

 

Nedea, 14.3.

10:00 (prenos)

 

Svt ome, adorcie, kr. cesty prename cez youtube: youtube.com/KostolHajik

Pre potreby Katolckej charity ste obetovali 1328 . V mene charity Pn Boh odpla!

Krov cesty na dobr noc bvaj v utorok a v piatok 20:20.

Kostol je otvoren pre skromn modlitbu denne od 8:00 do 18:00.

Vo tvrtok do 17:30 nm polite vae mysly modlitieb prhovoru cez sms, email alebo napte mysel na lstok a vlote do schrnky v kostole.

Ak ns kazov nhodne stretnete v kostole meme vs vyspoveda a da vm sv. prijmanie ako pomoc v ndzi.

Kazi sa modlia kostole denne od 8:00 do 10:00 a od 16:00 do 18:00.

Informcie o prvom svtom prijman a birmovke vm poskytneme po skonen zkazu vychdzania. Skr to nem zmysel, lebo nevieme ako sa zariadi vzhadom na opatrenia v spolonosti.