Novinky - oznamy

Veľká noc

Untitled Document

Vek noc 2021
Poriadok bohosluieb

Kad de mete sledova sv. omu z kostola v aplikcii YouTube, kanl Kostol Hjik. Do internetovho prehliadaa napte: youtube.com/KostolHajik

2. 4. Vek piatok:

  • 7:30 Rann chvly + posvtn tanie
  • 15:00 Slvenie utrpenia a smrti Pna
  • 20:00 Poklona kru

3. 4. Biela sobota:

  • Poklona pri Boom hrobe. De ticha.
  • 19:15 Vekonon viglia zmtvychvstania
  • Individulne prijmanie eucharistie a sviatosti zmierenia 8:00 18:45

4. 4. Vekonon nedea Pnovho zmtvychvstania:

  • 10:00 sv. oma
  • Individulne prijmanie eucharistie a sviatosti zmierenia 8:00 9:45 a 17:00 18.00

5. 4. Vekonon pondelok:

  • 10:00 sv. oma
  • Individulne prijmanie eucharistie a sviatosti zmierenia 8:00 9:45 a 16:00 18:00

Kristus, n Pn, vstal zmtvych! Aleluja!
Poehnan preitie vekononch sviatkov Vm praj Jozef Polek, Lovro Volf, Marek Zawojski a Vladimr Kuti