Novinky - oznamy

11. nedeľa cez rok (13. júna 2021)

Liturgick kalendr:

Nedea, 13.6. 8:00, 10:00, 15:00, 18:30  
Pondelok, 14.6. 18:00 Prprava primci od 19:30
Utorok, 15.6. 18:00 Prprava primci od 19:30
Streda, 16.6. 7:00 Prprava primci od 16:00
tvrtok, 17.6. 18:00 Spovedanie do 20:30
Piatok, 18.6. 18:00 Prprava primci od 19:30
Sobota, 19.6. 10:30 18:30 Primin sv. oma novokaza Jakuba Melu
Nedea, 20.6. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30  

Youtube: youtube.com/KostolHajik

V sobotu o 10:00 v kostole na Vlincoch bol vysvten za kaza n diakon Jakub Melo. Za dar kazstva poakuje slvenm priminej sv. ome v naom kostole Boieho milosrdenstva v sobotu 19. 6. 2021 o 10.30 hod. Vetci ste srdene pozvan.

Prprava na primcie. Tmy prhovorov poas om pondelok a piatok:
Pondelok Eucharistia ako obeta
Utorok Eucharistia ako hostina
Streda Eucharistia ako prtomnos
tvrtok Eucharistia a Bosk srdce
Piatok Eucharistia ako tvorca a zruka jednoty

Obeta pre novokaza Jakuba. Na lstok napte, o by ste obetovali za poehnan psobenie nho novokaza Jakuba (modlitby, dobr skutky, sebazaprenia, rozhodnutia) Lstok vlote do piatku do tejto schrnky. Pn Boh odpla!

Prprava kostola. Prosme o pomoc pri prprave primci, v pondelok a v utorok od 19:30 (prenanie predmetov a upratovanie). V stredu od 17:00 (prprava stolov a laviiek). V piatok od 16:00 (prprava oberstvenia). Zapte sa, prosm, do zoznamu vzadu na stolku.

Vo tvrtok adorcia za prv sv. omu nho novokaza Jakuba vo farnosti. mysly ako obyajne.

akujeme za upratovanie kostola. akujeme dobrovonkov za vyistenie sedadiel v kostole. V novom tdni prosme skupinu . 4: rodina Michalkov, Melov, Kubnkov. Upratujeme po sv. omi v pondelok o 19:30.

Je as prejavi svoju vieru obnovenou asou na sv. omi v kostole v spoloenstve veriacich. Zrove vs pozvame vs na spove denne okrem soboty a nedele od 16:00 do 18:00, v stredu len rno od 7:30 do 10:00. Vo tvrtok sa spoved od 16:00 a do 20:30.

Sv. oma o 15:00 na budcu nedeu 20. 6. 2021 u nebude.