Novinky - oznamy

12. nedeľa cez rok (20. júna 2021)

Liturgick kalendr:

Nedea, 20. 6. 8:00, 10:00, 15:00, 18:30  
Pondelok, 21. 6. 18:00  
Utorok, 22. 6. 18:00 Za asti det  
Streda, 23. 6. 7:00  
tvrtok, 24. 6. 18:00 + adorcia Spovedanie do 20:30
Piatok, 25. 6. 18:00 mldencka  
Sobota, 26. 6. 18:30  
Nedea, 27. 6. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30  

Youtube: youtube.com/KostolHajik

akujeme za upratovanie kostola. V novom tdni prosme skupinu . 5: Tumov, kvarekov, Bakov. Upratujeme v pondelok a v piatok po sv. omi, cca o 18:45.

akujeme za pomoc pri prprave primci novokaza Jakuba.

Obeta pre novokaza Jakuba. Na lstok napte, o by ste obetovali za poehnan psobenie nho novokaza Jakuba (modlitby, dobr skutky, sebazaprenia, rozhodnutia) Lstok vlote do oznaenej schrnky. Pn Boh odpla!

Vo tvrtok adorcia. mysly ako obyajne. 

Je as prejavi svoju vieru obnovenou asou na sv. omi v kostole v spoloenstve veriacich. Zrove vs pozvame vs na spove denne okrem soboty a nedele od 16:00 do 18:00, v stredu len rno od 7:30 do 10:00. Vo tvrtok sa spoved od 16:00 a do 20:30.

Sv. oma o 11:30 poslednkrt na budcu nedeu 27. 6.