Novinky - oznamy

14. nedeľa cez rok (4. júla 2021)

Liturgick kalendr:

Nedea, 4.7.

8:00, 10:00 (online), 18:30

 

Pondelok, 5.7.

8:00, 10:00, 18:30 detsk

Sv. Cyrila a Metoda

Utorok, 6.7.

18:00

 

Streda, 7.7.

7:00

 

tvrtok, 8.7.

18:00 + adorcia

Spovedanie do 20:30

Piatok, 9.7.

18:00 mldencka

 

Sobota, 10.7.

18:30

 

Nedea, 11.7.

8:00, 10:00 (online), 18:30

 

Youtube: youtube.com/KostolHajik

akujeme za upratovanie kostola. V novom tdni prosme skupinu . 7: r. Kerov, Svrkov. Upratujeme v pondelok o 19:45 a v piatok cca o 18:45.

Na dobroinn diela Sv. otca ste vera obetovali: 210 , Pn Boh odpla!

V pondelok slvime sviatok svtch Cyrila a Metoda, naich slovenskch vierozvestov. Kee je i ttny sviatok, tak sv. ome s ako v nedeu.

V pondelok pozvame rodiov a deti na tzv. sv. omu za asti det o 18:30. Nsledn stretnutie v pc, oberstvenie, hry.

Vo tvrtok adorcia. mysly ako obyajne. Zujemcom o dlhiu spove alebo rozhovor doporuujeme prs a od 19:00.

V piatok bude mldencka sv. oma o 18:00. Po nej stretko, oberstvenie, at.

Nai biskupi zruili vnimku asti na nedenej eucharistie. Od 1. 7. sme u zaviazan zastni sa na celej sv. omi. Vnimku maj t, ktor s chor, musia zosta v karantne alebo pociuj vnu fyzick i morlnu prekku (naprklad vek obavu kvli inm chronickm ochoreniam, pooperanm stavom, at.).

Spovedanie 30 min. pred kadou sv. omou.

Splav Malho Dunaja bude 1. septembra. Priaznivcov prirody a farskho spolocenstva pozyvame na splav Maleho Dunaja - 1. 9. 2020 (streda statny sviatok). Plavia sa dvojclenne a trojclenne posadky na lodiach typu kanoe. Plavime sa v pripade dobreho pocasia.

Cena za poianie dvoj- alebo troj-miestneho lna je 17 + cestovn cca 10 za osobu. Diea ako tretia osoba v lne, za ln neplat. Prihlasujte sa zpisom do zoznamu vzadu na stolku alebo na cisle 0905 744 199.