Novinky - oznamy

21. nedeľa cez rok (22. augusta 2021)

Liturgick kalendr:

Nedea, 22.8. 8:00, 10:00, 18:30 sv. oma o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 23.8. 18:00  
Utorok, 24.8. 18:00 Sv. Bartolomeja, apotola
Streda, 25.8. Sv. oma nebude!  
tvrtok, 26.8. 18:00 + adorcia  
Piatok, 27.8. 18:00 Sv. Moniky
Sobota, 28.8. 15:00
18:30
sob
Sv. Augustna,biskupa
Nedea, 29.8. 8:00, 10:00, 18:30 sv. oma o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Dnes o 15:00 bude modlitba ruenca a Korunky Boieho milosrdenstva.

akujeme za upratovanie kostola a pastoranho centra. V novom tdni prosme skupinu . 14: rodina RABATINOV, PIKRYLOV, KULLOV. Upratujeme po sv. omi v pondelok alebo v piatok.

V pondelok pozvame na sv. omu veer o 18:00 deti. Po sv. omi pokrauje v hrch na farskom dvore.

V stredu rno nebude sv. oma. Slime pre rodiny na manelskch stretnutiach pre seniorov.

Vo tvrtok bude veern oma a po nej adorcia do 20:30. Spovedme do 20:30.

V piatok bude mldencka sv. oma o 18:00. Po nej stretko, oberstvenie, modlitba...

astnci stretnutia s ppeom Frantikom nech sa registruj na podujatie na strnke navstevapapeza.sk

Pozvame vs k duchovnej prprave na stretnutie so svtm otcom Frantikom. Denne sa na mysel poehnanej nvtevy naej vlasti pomodli v spoloenstves niekym ruenec alebo aspo desiatok z ruenca. Na strnke navstevapapeza.sk njdete mnostvo alch podnetov na duchovn prpravu i pre rodiny.

Povzbudzujem naich farnkov, najm mlde, aby sa prihlsili ako dobrovonci posli ptnikom pri stretnutiach so svtm otcom Frantikom. Prihlasovanie dobrovonkov cez www strnku navstevapapeza.sk

V sobotu o 15:00 prjmu sviatos manelstva ubomr Karabino a Kristna Kotianova obaja zo iliny.