Novinky - oznamy

26. nedeľa cez rok (26. septembra 2021)

Liturgick kalendr:

Nedea, 26.9. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 sv. oma 8:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 27.9. 18:00 Sv. Vincenta de Paul
Utorok, 28.9. 18:00  
Streda, 29.9. 7:00 Archanjelov Michaela, Gabriela a Rafaela
tvrtok, 30.9. 18:00 + adorcia Sv. Hieronyma
Piatok, 1.10. 18:00 Sv. Terzie z Lisieux
Sobota, 2.10. 18:30 Sv. anjelov strcov
Nedea, 3.10. 8:00, 9:30, 11:00 detsk, 17:00 (len zaokovan), 18:30 11:00 za asti det
sv. oma o 8:00: youtube.com/KostolHajik

akujeme za upratovanie kostola a pc. V novom tdni prosme skupinu . 20: rodina Mikuov, Svitekov, Surovcov, Salajov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Neden sv. ome po novom: 8:00, 9:30, 11:00, 17:00, 18:30.

Dnes o 18:00 pozvame manelov na rodinn stretnutie. Program: krtka katechza ppea Frantika, modlitba.

V utorok pozvame na sv. omu iakov ronkov 1.-4.

Prihlasovanie na prv svt prijmanie bva v utorok po iackej omi, do konca oktbra.

Deti, zoberte si obrzok do slovnka sv. om.

Vo tvrtok bude veern oma a po nej adorcia do 20:30. Spovedme do 20:30.

V tdni je prv piatok v mesiaci. Pozvame vs prija Telo Kristovo na prv piatok o 18:00. Sv. spove, kto potrebuje, denne 30 min. pred sv. omou, vo tvrtok od 17:00 do 20:30. V piatok od 17:00 do 19:00.

Novinka. iakov z naej koly pozvame na spove hne po vyuovan. akme vs v kostole.

Na chodbe za priestorom pre rodiov s demi sa nachdza kninica. Po kadej sv. omi si mete poia knihu.

Okres je ilina v ervenej farbe. V naom kostole to obmedzuje poet na 96 ud. Prosme rozptte sa po celom priestore i v pastoranom centre. Riadne sv. ome 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 s pre vetkch, 17:00 len pre zaokovanch ako sluba lsky celmu spoloenstvu. Musme vies zoznam zastnench, prosme, aby ste si doma vyhotovili kartiky s vaim menom a priezviskom a kad omu vhodili jednu kartiku do pokladniky alebo sa zapsali do zoznamov na stolku pri vchode. akujeme.