Novinky - oznamy

29. nedeľa cez rok (17. októbra 2021)

Liturgick kalendr:

Nedea, 17.10. 8:00, 9:30, 11:00, 17:00, 18:30 sv. oma o 8:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 18.10. 18:00 Sv. Luka, evanjelistu
Utorok, 19.10. 18:00 iacka
Streda, 20.10. 7:00  
tvrtok, 21.10. 18:00 + adorcia  
Piatok, 22.10. 18:00 Sv. Jna Pavla II.
Sobota, 23.10. 12:00
18:30
sob
Nedea, 24.10. 8:00, 9:30, 11:00 detsk, 17:00 (zaokovan), 18:30 sv. oma o 8:00: youtube.com/KostolHajik

Na katedrlu ste obetovali 1197. Za vae milodary primn Pn Boh odpla.

akujeme za upratovanie kostola a pc. V novom tdni prosme skupinu . 2: rodina Zuskov, Rubarsk, Gabajov. Upratujeme v utorok a v piatok veer

Sv. ome v nedeu: 8:00, 9:30, 11:00 len pre deti, 17:00 zaokkovan, 18:30.

V utorok o 18:00 iacka sv. oma. Po sv. omi prihlasovanie na prpravu prijatia Jeia v eucharistii (PSP).

Vo tvrtok bude veern oma a po nej adorcia do 20:30. Spovedme do 20:30.

Prihlasovanie na birmovku sa kon cel oktber v pondelok a piatok, okrem stredy, o 16:30 vo farskom rade.

Na budcu nedeu bude celoslovensk zbierka na misie.

Ohlky:
Andrej Kraj a Jana Rubarsk v piatok o 15:00
Pavol elian a Ivana Janurov v sobotu o 12:00

Pozvame vs na katechzy Neokatechumenlnej cesty. Nechajme sa oslovi Bom slovom na mieste a v situcii, v ktorej ijeme. V pondelok a v stredu o 18:45.