Novinky - oznamy

8. cezročná nedeľa (27. februára 2022)

Kostol je otvoren denne 8:00 18:00, spovedanie a vybavovanie v pracovnch doch 8:00 8:30, 16:00 18:00. V sobotu spovedme 18:00 - 18:30. V nedeu spovedme poas sv. om o 8:00, o 9:30, o 18:30

Liturgick kalendr:

Nedea, 27.2. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30,
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
11:00 - za asti det
Pondelok, 28.2. 18:00  
Utorok, 1.3. 18:00 iacka, za asti det
Streda, 2.3. 17:00, 18:30 Popolcov streda
tvrtok, 3.3. 18:00 + adorcia
(mysly do schrnky)
Spovedanie do 20:30
Piatok, 4.3. 18:00 - prv piatok Pre birmovancov a mlde
Sobota, 5.3. 18:30  
Nedea, 6.3. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 11:00 - za asti det

akujeme za upratovanie kostola a prosme od dnenej nedele o upratovanie skupinu . 16: r. Hradsk a Gazdkov. Upratujeme v pondelok.

V tdni je Popolcov streda zana sa pstne obdobie. V tento de je prsny pst od 18. do 60. roku, zdriavanie sa msitho pokrmu od 14. roku. Pri sv. omiach sa vetci pozname popolom na znak poknia (17:00 a 18:30).

Prprava na birmovku zana v piatok sv. omou o 18:00 a nslednmi stretnutiami v skupinkch. Pozrite si vo vveske program a do birmovky.

V rmci prpravy na Vek noc vs pozvame na pstne katechzy. Stretnutia sa konaj vdy v pondelok. Zanaj sv. omou o 18:00 a pokrauj katechzou po omi. Sprevdza nimi buderiadite Katechetickho radu Jozef Moieik. Zaname v pondelok 28. februra. Viac info na plagtiku.

Pre mamiky ponkame v past. c. od 1. marca fililnu terapiu (trning rodiovskch zrunost) Viac info vo vveskch. Prihlasujte sa do 27. 2.

Ppe Frantiek ns vyzval, aby sme spolone uvaovali, kam spolu krame ako Cirkev (na slovensku, v diecze, vo farnosti). Pozvame vs na synodlne stretnutia, v rmci ktorch sa budeme modli a rozprva o tmach Synody o synodalite. Stretnutia zanaj 6. marca o 17:00. Viac info na plagtiku.

Deti vezmite si obrzok a pstny plagt.

Krov cesty poas pstu bud bva v piatok 17:30 a v nedeu 15:00.