Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa (27. marca 2022)

Kostol je otvoren od 8:00 do 18:00, spovedanie a vybavovanie denne popoludn od 16:00 do 18:00 (v stredu a v sobotu rno od 7:30 do 8:30).

Liturgick kalendr:

Nedea, 27.3. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30
15:00 Krov cesta
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
11:00 - za asti det
14:00 Krov cesta v prrode
Pondelok, 28.3. 18:00 Katechza
Utorok, 29.3. 18:00 Prprava na psp
Streda, 30.3. 7:00  
tvrtok, 31.3. 18:00 + adorcia Spovedanie do 20:30
Piatok, 1.4. 18:00 - Prv piatok Birmovanci
Sobota, 2.4. 18:30 Exodus 90 - 6:30
Nedea, 3.4. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

akujeme za verajiu brigdu, cca 25 ud urobilo kus obetavej prce.

akujeme za upratovanie kostola a prosme od nedele o upratovanie skupinu . 20: r. Mikuov, Svitekov, Surovcov, Zubkov. Upratujeme v utorok.

Dnes pozvame rodiny s demi na krov cestu do prrody. Zaiatok o 14:00 pred kostolom.

Stretnutie manelov v rodinnom spoloentve nad katechzami ppea Frantika dnes o 17:00 v pastoranom centre.

Pozvame na pstne katechzy. Konaj sa vdy v pondelok. Zanaj sv. omou o 18:00 a pokrauj po omi. Sprevdza nimiriadite K Jozef Moieik.

V utorok maj stretnutie rodiia a deti pripravujce sa na PSP.

V tdni je prv piatok v mesiaci aprli. Pozvame vs stretn sa s Jeiovou milosrdnou lskou vo sviatosti zmierenia. Denne od 16:00 (v stredu od 7:00).

V piatok pokrauje prprava na birmovku sv. omou o 18:00.

Pomoc Ukrajine. akujeme za milodary na pomoc pre ukrajinskch uteencov vo vke 840. Informcie o problematike njdete na stolku vzadu.

akujeme za taku pre chudobnch. Potraviny do taky pred oltr pre naich chudobnch mete prina poas pstnho obdobia.

Text zasvtenia Ruska a Ukrajiny njdete vzadu na stolku.

Duchovn adopcia poatho dieaa. Lstky vzadu na stolku.

Kongregcia kolskch sestier ns pozva 23. 4. od 8:30 do 17:00 do Katolckeho domu na duchovn obnovu slobodnch muov a ien 25+. Viac info vo vveske.

Farnos Solinky pozva na kurz pre rozvedench a singel rodiov Ave nov ivotn plny. Viac info vo vveske.