Novinky - oznamy

5. veľkonočná nedeľa (15. mája 2022)

Nedea, 15.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 16.5. 18:00  
Utorok, 17.5. 18:00  
Streda, 18.5. 7:00  
tvrtok, 19.5. 18:00 Adorcia + spove
Piatok, 20.5. 18:00  
Sobota, 21.5. 10:00 birmovka
18:30
 
Nedea, 22.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 6: r. Zatkalkov, ilharov, okov. Upratujeme v pondelok.

Vo tvrtok bude po sv. omi adorcia do 19:20, pri ktorej sa modlme za vae mysly. Tich adorcia trv do 20:30. Poas adorcie spovedme.

Vera prebehol De Ducha Svtho. akujeme vetkm, ktor pomhali, najm animtorom. V tdni pokrauj prpravy na birmovku. V sobotu o 10:00 bude birmovka. Termny spoved dostali rodiny birmovancov cez email.

Na seminr sme obetovali 665. Pn Boh odpla.

Organiztori pozvaj na Organov koncert  do Domu umenia Fatra vo tvrtok 19.mja o 19 hod.   inkuj - Kristin Tichk, absolvent Konzervatria ilina  a  Bernadetta uavsk, v Nemecku psobiaca  slovensk organistka.

Voce magna v patok a v sobotu sa uskuton medzinrodn festival zborovho umenia. Na plagte njdete podrobn program.

kolsk sestry sv. Frantika v ilina pozvaj na duchovn obnovu uren pre slobodnch 25+ muov a eny 11. jna 2022 v ase 8:30 17:30 v kltore sestier. Info ako sa prihlsi na plagte vo vveske.

Detsk chvliky bud v sobotu o 16:30 v pastoranom centre.