Novinky - oznamy

Najsvätejšej Trojice (12. júna 2022)

Nedea, 12.6. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 13.6. 18:00  
Utorok, 14.6. 18:00 Za asti det
Streda, 15.6. 18:00!!! S platnosou za slvnos. Adorcia 18:40 20:30 + spove
tvrtok, 16.6. 7:00, 18:00 Slvnos Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 17.6. 18:00  
Sobota, 18.6. 18:30 16:30 Detsk chvliky
Nedea, 19.6. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Vera v kostole na Vlincoch prijal diakonsk vysviacku i n farnk Mat Magut). Modlime sa za neho.

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 11: r. elkov, Lutianov, Pupiov, Nhlikov. Upratujeme v pondelok.

V utorok bude sv. oma za asti iakov. Po omi oberstvenie a hry.

Vo tvrtok slvime prikzan sviatok Boieho Tela a Krvi Kristovej. Tento sviatok je spojen s tzv. Oltrikmi. Sv. ome bud v stredu o 18:00 s platnoou za slvnos a vo tvrtok rno o 7:00 a o 18:00. Po nej naa spolon procesia ku kaplnke a sp. Sprievodom vyjadrme nau jednotu s Kristom. Deti si mu pripravi lupienky z kvetov a rozspa ich poda tradcie pred Sviatosou oltrnou.

Vnimone bude adorcia v stredu po sv. omi veer, pri ktorej sa modlime na vae mysly. Tich adorcia trv do 20:30. Poas adorcie spovedme.

V kostole B. milosrdenstva chc prija sviatos manelstva v piatok 17. 6. o 14:00 Andrej Frik z Bitarovej a Jlia Hirjakov z Oviarska. 

V sobotu o 16:30 pozvame do pastoranho centra rodiov s malmi demi na Detsk chvliky. Program na plagte vo vveske.

Zajtra bude portov de od 14:00 na Paovej bde. Disciplny, hry (flrbal, futbal, basketbal, volejbal, olky, atrakcie, oberstvenie... Zaname o 14:00.