Novinky - oznamy

13. nedeľa v cez rok (26. júna 2022)

Nedea, 26.6. 8:00, 9:30, 18:30 De rodn iliny
Pondelok, 27.6. 18:00  
Utorok, 28.6. 18:00 iacky veer
Streda, 29.6. 7:00, 17:00, 18:30 Sv. Petra a Pavla, prikzan sviatok
tvrtok, 30.6. 7:00, 18:00 Adorcia 18:40 20:30 + spove
Piatok, 1.7. 18:00 Mldencky veer
Sobota, 2.7. 7:00
15:30 sob, 18:30
Fatimsk sobota
Nedea, 3.7. 8:00, 9:30, 18:30

Dnes je stretnutie rodn iliny na Vlincoch od 11:00 + program do 17:00. Potom de rodn pokrauje farskm programom koncertom o 17:30 v naom kostole spojenm s veernou sv. omou o 18:30 a agap stretnutie farskho spoloenstva.

Dnes (nedea 26.6.) u nebude tzv. detsk sv. oma o 11:00 (jeden kaz me sli max. 3 ome za nedeu a vzhadom na dovolenky, zastupovania a in pastoran povinnosti to nevychdza). Kad nedeu poas przdnin bud bva sv. ome o 8:00, 9:30, a o 18:30.

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 13: r. Marcov, Zikeov, Kulihov, Gaburov. Upratujeme v pond. a v piatok.

V utorok poas przdnin bude bva sv. oma viac zameran na iakov a po nej pozvame iakov na stretnutie a hry do pastoranho centra.

V stredu prikzan sviatok Petra a Pavla. Sv. ome o 7:00, 17:00, 18:30. Pri sv. omiach bude celoslovensk zbierka na dobroinn diela sv. otca tzv. Halier sv. Petra. Pri sv. omiach budeme akova za kolsk rok a prosi o poehnanie na przdniny.

Vo tvrtok je adorcia po sv. omi, pri ktorej sa modlime na vae mysly. Tich adorcia trv do 20:30. Poas adorcie spovedme.

V piatok je prv piatok v mesiaci jl. Pozvame vetkch zaa przdniny s Jeiom vyspoveda sa a prija ho vo sv. prijman. Spovedme poas tda a v piatok od 17:00.

V piatok bude bva sv. oma viac zameran na mlde. Po nej stretnutie mldee v pc.

V sobotu je Fatimsk sobota. Sv. oma o 7:00. Minitrova pozvame otcov a muov.

V sobotu o 15:30 prijmu v naom kostole sviatos manelstva Jn Willinger a Daniela Kubikov.

akujeme za organizciu farskho portovho da. Prspevok za oberstvenie mete vloi do pokladniiek. Pn Boh odpla.