Novinky - oznamy

22. nedeľa v cez rok (22. augusta 2022)

Nedea, 28.8. 8:00, 9:30, 18:30 15:00 Korunka + Ruenec
Pondelok, 29.8. 18:00  
Utorok, 30.8. 18:00  
Streda, 31.8. 7:00  
tvrtok, 1.9. 18:00 + adorcia  
Piatok, 2.9. 14:00
18:00
sob
Sobota, 3.9. 18:30 Fatimsk sobota o 18:00 v Rajeckej Lesnej
Nedea, 4.9. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 Zaname sv. ome za asti det

akujeme za upratovanie kostola a pastoranho centra. V novom tdni prosme skupinu . 21: rodina imrikov, Veselovsk, Kostkov. Upratujeme po sv. omi v utorok a v piatok.

Zaname znovu zo sv. omou o 11:00 za asti det. Sv. ome v nedeu bud: 8:00, 9:30, 11:00, 18:30. Pozvame deti do detskho spevokolu. Stretnutie v nedeu hodinu pred omou v pastoranom centre, teda o 10:00.

Vo tvrtok bude veern oma a po nej adorcia do 20:30. Spovedme do 20:30.

Na splav Maleho Dunaja - 29. 8. 2022 mme u len miesta pre nhradnkov.

V piatok 2. 9. o 14:00 sviatos manelstva chc prija Patrik Janiga zo iliny a Simona Pekov zo iliny.

V piatok je prv piatok v mesiaci. Pozvame vetkch zmieri sa s Jeiom a s blnymi, vyspoveda sa a prija odpustenie a sv. prijmnie. Spovedme pred sv. omami 30 min., vo tvrtok od 17:00 do 20:30 a v piatok od 17:00.

3. 9. 2022 o 18:00 sa uskuton Fatimsk sobota v Rajeckej Lesnej. Na dekant m patront nad touto udalosou. Preto u ns Fatimsk sobota nebude, ale vs pozvame cestova do Rajeckej Lesnej. Ruenec zana o 17:00 a sv. oma o 18:00.

V sobotu o 8:30 prosme a pozvame dobrovonkov na brigdu: istenie kostola i jeho okolia a pastoranho centra - prprava na kolsk rok.