Novinky - oznamy

7. veľkonočná nedeľa (21. mája 2023)

Nedeľa, 21.5. 8:00, 9:30, 11,00, 18:30  
Pondelok, 22.5. 18:00 Poďakovanie za PSP
Utorok, 23.5. 18:00 PSP nácvik 18:35
Streda, 24.5. 7:00  
Štvrtok, 25.5. 18:00 + Adorácia 19:20 – 20:00
Piatok, 26.5. 18:00 PSP - generálka
Sobota, 27.5. 17:30 Vigília Turíc
Nedeľa, 28.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 17:  r.  Dolinayová, Masarcová, Mintálová. Upratujeme v pondelok.

Dnes prijme 20 deti PSP. Sprevádzajme ich modlitbami. Ďakujeme všetkým, ktorý pomáhali (V pondelok je poďakovanie detí za psp. Deti, príďte v rovnošate).

V utorok o 18:35 je príprava na PSP 28. 5.

Vo štvrtok je po sv. omšiach cca o 18:40 adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok je generálka PSP. O 17:20 spovedáme deti a rodičov. 

V sobotu o 17:30 Spoločenstvo Bethany pozýva na modlitebné stretnutie Vigília Turíc. V rámci stretnutia bude aj sv. omša. Klasická farská sv. omša v sobotu večer o 18:30 nebude.

Budúcu nedeľu pri sv. omši o 11:00  bude PSP.

Organizujeme letný tábor v Rodinkove pre rodičov s deťmi. Od 15. 7. do 20. 7. 2023. Zápis vzadu na stolíku. Viac info vo výveskách.

Týždeň kresťanskej kultúry. Pohybové dielne Muzilienka - utorok, 23. 5. 2023, 9:00 a 10:30.

V nasledujúcich mesiacoch okrem prázdnin budú bratia a sestry z neokatechumenátneho spoločenstva vykonávať misiu ohlasovania zmŕtvychvstalého Ježiša Krista po domoch vo farnosti Hájik. Budú individuálne ohlasovať vlastnú skúsenosť viery tomu, kto ich prijme. (Budú chodiť na náhodne návštevy, ale kto by bol ochotný prijať takúto misiu, zapíšte sa do zoznamu)

V piatok pozývame deti a rodičov na Chváličky o 16:30 do pastoračného centra.

Birmovancov a mládež pozývame na hokej dnes v nedeľu o 15:20 v pastoračnom centre.