Novinky - oznamy

24. nedeľa cez rok (17. septembra 2023)

Nedeľa, 17.9. 8:00, 9:30, 11:00!, 18:30  
Pondelok, 18.9. 18:00  
Utorok, 19.9. 18:00  
Streda, 20.9. 7:00  
Štvrtok, 21.9. 18:00 + Adorácia 18:40 – 20:30 Sv. Matúša, apoštola
Piatok, 22.9. 18:00  
Sobota 23.9. 18:30 Sv. Pia, kňaza
Nedeľa, 24.9. 8:00, 9:30, 11:00!, 18:30  

Sv. omše v nedeľu bývajú: o 8:00, 9:30, 11:00, 18:30. Pozývame deti do detského spevokolu. Stretnutie býva v nedeľu o 10:00 (pred omšou) v pastoračnom centre.

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 13: Marcová, Zikešová, Kulihová, Gaburová. Upratujeme v pondelok.

Vo štvrtok je spoločná adorácia po sv. omši. Tichá adorácia trvá a zároveň sa spovedá do 20:30.

Na stolíku vzadu je výborná publikácia pre manželov: Malá cesta kresťanských manželov. (18€ oba diely) Kto by chcel putovať počas školského roka svojim manželstvom pomocou tejto knihy, dnes o 16:30 bude v kostole o tom stretnutie. Srdečne pozývame.

Pravidelné stretnutia v pastoračnom centre:
Átrium Dobrého Pastiera pre deti 6-9 v pondelok o 16:30, pre deti 3-6 v stredu o 16:30.
Mamičky s deťmi. V utorok a vo štvrtok od 9:30 do 11:00.
Muzilienka. Hudobno-pohybové dielne pre deti 1-3 r. s rodičom. Pondelky  (25.9. - 4. 12.)       Prvá skupina od 9:00 do 11:00. Druhá skupina od 10:30 do 11:30. Viac info na stolíku.
Malá cesta kresťanských manželov. Nedeľa 16:30 v pc. Ostatné skupinky sa vytvoria podľa dohody.
Chváličky v sobotu 23. 9.  o 16:30 v pc.