Novinky - oznamy

1. adventná nedeľa (3. decembra 2023)

Nedeľa, 3.12. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 15:00 Korunka + Posvätný ruženec
Pondelok, 4.12. 18:00  
Utorok, 5.12. 18:00  
Streda, 6.12. 7:00  
Štvrtok, 7 12. 18:00 + Adorácia 18:40 – 20:30
Piatok, 8.12. 7:00
17:00
18:30 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
mládežnícky večer
Sobota 9.12. 18:30  
Nedeľa, 10.12. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Dnes je na Slovenku zbierka pre potreby Katolíckej charity. V mene charity Pán Boh odplať za váš milodar.

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 3: r. Šarišská, Cibová, Bullová. Upratujeme v pondelok.

V pondelok býva stretnutie miništrantov. Začíname 17:45.

Vo štvrtok adorácia a spovedanie ako zvyčajne do 20:30.

V piatok prikázaný sviatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie.

Roráty 2023. Viď leták alebo druhá strana.

Adventné popoludnie pre rodiny s deťmi bude v nedeľu 10. 12. 2023. Od 15:00 do 17:30 nájdete v pastoračnom centre tvorivé dielne pre deti, rodinné adventné fotenie, hry.

Vianočné trhy sa uskutočnia v sobotu 16. 12. od 15:00 do 22:00.

Predvianočná spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok 21. 12.

Kto by sa chcel podeliť s mikulášskými sladkosťami s chudobnými deťmi, nech prinesie svoj dar do koša pred oltárom do Vianoc. Ďakujeme.