O nás

Žilinská diecéza

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska

Benedikt XVI. zreorganizoval Rímskokatolícke diecézy na Slovensku

14. 02. 2008 12:16

Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. Kard. Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej cirkvi na Slovensku.
Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.

Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za nového žilinského biskupa vymenoval J. E. Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho svätiaceho biskupa Banskobystrickej diecézy. J. E. Mons. Ján Sokol zostáva na vlastnú žiadosť arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy. Zároveň mu Svätý otec udelil osobné privilégium nosiť pálium.

Mons. Tomáš Gális sa stal biskupom Žilinskej diecézy

J. E. Mons. Tomáš Galis

(foto TK KBS)

Za nového žilinského biskupa vymenoval Benedikt XVI. J. E. Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho svätiaceho biskupa Banskobystrickej diecézy.

Mons. Tomáš Galis sa narodil 22. decembra 1950 v Seliciach, okres Šaľa. V rokoch 1971-1976 študoval na CMBF v Bratislave, 1993-1995 na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove a v roku 1998 získal titul Doctor Sacrae Theologiae CMBF UK.

  • Kňazská vysviacka: 6. júna 1976
  • 1976-1979 kaplán Hriňová
  • 1979 -1980 kaplán Brezno
  • 1980 -1988 správca farnosti Lazany
  • 1988-1990 správca farnosti Kľak, excurrendo Veľké Pole
  • 1990-1990 farár, dekan Banská Bystrica; generálny vikár BÚ
  • 1990-1999 rektor v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne
  • Biskupská vysviacka: 25. septembra 1999 vo farskom kostole Nanebovzatia P. Márie v Banskej Bystrici.

Dňa 14. februára 2008 bol vymenovaný za žilinského biskupa.

Nové začlenenie dekanátov do rímskokatolíckych diecéz na Slovensku

14. 02. 2008 12:30

Bratislavská arcidiecéza:
Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Šamorín, Šaštín

Trnavská arcidiecéza:
Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Hurbanovo, Komárno, Nemšová (Adamovské Kochanovce, Beckov, Bošáca, Nová Ves nad Váhom, Moravské Lieskové), Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Sereď, Šaľa, Trnava A, Trnva B

Nitrianska diecéza:
Bánovce nad Bebravou, Levice (Beša, Dolný Pial, Kalná nad Hronom, Kozárovce, Nový Tekov,Rybník n. Hronom, Starý Tekov, Veľký Ďur), Nemšová (Dolná Súča, Drietomá, Horná Súča, Horné Srnie Nemšová, Skalka nad Váhom, Trenčín – Orechové,), Nitra 1,Nitra 2, Nitrianske Rudno (Čavoj, Diviaky nad Nitricou, Horné Vestenice, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Valaská Bela), Nové Zámky, Topoľčany, Skačany, Trenčín, Štúrovo, Vráble, Zlaté Moravce, Želiezovce, Šurany,+ farnosti Zliechov, Čičmany

Žilinská diecéza:
Bytča, Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin (Martin, Martin-sever, Priekopa pri Martine, Sučany, Turany, Vrútky), Považská Bystrica, Púchov, Rajec, Žilina

Banskobystrická diecéza:
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bojnice, Detva, Hontianske Nemce, Levice (Levice – Mesto, Bátovce, Čajkov, Hontianske Trsťany, Hronské Kosihy, Krškany, Mýtne Ludany, Santovka, Žemberovce, Nová Dedina, Pečenice, Pukanec), Martin(Turčiansky Peter, Valča), Nitrianske Rudno (Lehota pod Vtáčnikom, Nováky, Podhradie), Nová Baňa, Partizánske, Prievidza, Slovenská Ľupča, Šahy, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom

Rožňava diecéza:
Všetky pôvodné dekanáty diecézy plus dekanát Brezno

Komuniké Konferencie biskupov Slovenska k reorganizácii Rímskokatolíckych diecéz na Slovensku

14. 02. 2008 15:22

Konferencia biskupov Slovenska týmto oznamuje všetkým veriacim, klerikom i laikom Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, že Svätý Otec Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý Otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. Kard. Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej Cirkvi na Slovensku.
Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.
Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za nového žilinského biskupa vymenoval J. E. Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho svätiaceho biskupa Banskobystrickej diecézy. J. E. Mons. Ján Sokol zostáva na vlastnú žiadosť arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy. Zároveň mu Svätý Otec udelil osobné privilégium nosiť pálium.
Týmto tiež oznamujeme, že z rozhodnutia Svätého Otca tvoria nové cirkevné územné celky nasledujúce dekanáty (hrubo vyznačené dekanáty boli rozdelené do dvoch diecéz, preto sú vymenované farnosti prislúchajúce danej diecéze):

Bratislavská arcidiecéza
Arcibiskup: J. E. Mons. Stanislav Zvolenský
Dekanáty: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Šamorín, Šaštín

Trnavská arcidiecéza
Arcibiskup: J. E. Mons. Ján Sokol
Dekanáty: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Hurbanovo, Komárno, Nemšová (Adamovské Kochanovce, Beckov, Bošáca, Nová Ves nad Váhom, Moravské Lieskové), Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Sereď, Šaľa, Trnava A, Trnava B

Nitrianska diecéza
Diecézny biskup: J. E. Mons. Viliam Judák
Dekanáty: Bánovce nad Bebravou, Levice (Beša, Dolný Pial, Kalná nad Hronom, Kozárovce, Nový Tekov,Rybník n. Hronom, Starý Tekov, Veľký Ďur), Nemšová (Dolná Súča, Drietomá, Horná Súča, Horné Srnie, Nemšová, Skalka nad Váhom, Trenčín – Orechové,), Nitra1, Nitra2, Nitrianske Rudno (Čavoj, Diviaky nad Nitricou, Horné Vestenice, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Valaská Belá), Nové Zámky,Topoľčany, Skačany, Štúrovo, Vráble, Trenčín, Zlaté Moravce, Želiezovce, Šurany, + farnosti Zliechov, Čičmany

Žilinská diecéza
Diecézny biskup: J. E. Mons. Tomáš Galis
Dekanáty: Bytča, Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin (Martin, Martin-sever, Priekopa pri Martine, Sučany, Turany, Vrútky), Považská Bystrica, Púchov, Rajec, Žilina

Banskobystrická diecéza
Diecézny biskup: J. E. Mons. Rudolf Baláž
Dekanáty: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bojnice, Detva, Hontianske Nemce, Levice (Levice – Mesto, Bátovce, Čajkov, Hontianske Trsťany, Hronské Kosihy, Krškany, Mýtne Ludany, Santovka, Žemberovce, Nová Dedina, Pečenice, Pukanec), Martin(Turčiansky Peter, Valča), Nitrianske Rudno (Lehota pod Vtáčnikom, Nováky, Podhradie), Nová Baňa, Partizánske, Prievidza, Slovenská Ľupča, Šahy, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom

Rožňava diecéza
Diecézny biskup: J. E. Mons. Eduard Kojnok
Všetky pôvodné dekanáty diecézy plus dekanát Brezno

Ostatné diecézy zostávajú bezo zmeny.

Počínajúc dnešným dňom je potrebné pri svätých omšiach spomínať v kánone meno biskupa podľa hore uvedeného zoznamu.

Zároveň dávame na vedomie všetkým klerikom, že ohľadne ich príslušnosti k diecézam Svätý Otec rozhodol, že ostávajú na svojich miestach, teda zostávajú kňazmi tej diecézy, ku ktorej farnosť ich terajšieho pôsobenia prináleží. Po uplynutí dvoch rokov bude možné z vážnych príčin individuálne požiadať o zmenu.

Na záver chceme povzbudiť všetkých veriacich, aby rozhodnutia Svätého Otca, ktoré majú za cieľ predovšetkým ich dobro a zintenzívnenie pastoračného úsilia Cirkvi prijali s nádejou, vierou a vďakou Svätému Otcovi. Spoločne sa modlime, aby reorganizácia diecéz priniesla požehnané ovocie.

Biskupi Slovenska

V Bratislave, 14. februára 2008,
na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy