O nás

História

1993

Jedáleň PSV prvú adventnú nedeľu v roku 1993 sa na sídlisku Hájik konala prvá svätá omša. Nedeľné bohoslužby sa konali v priestoroch školy a počas týždňa v jedálni Pozemných stavieb.
Duchovný život viedli saleziáni Dona Bosca, ktorí duchovne spravovali toto kresťanské spoločenstvo až do roku 2001.

2001

Kaplnka - interiérBol ustanovený prvý duchovný správca - vdp. Ivan Ďuriš, ktorý na Hájiku pôsobil do roku 2003.

2003

Na Hájik prichádza nový kaplán - dp. Martin Čerňanský.
Počas jeho pôsobenia sa konali sväté omše striedavo ešte v škole a v bývalej jedálni Pozemných stavieb, ktorá sa premenila na provizórnu kaplnku.

2004

kaplnka - stavbaZačali sa stavebné úpravy kaplnky. Bol vypracovaný projekt na zväčšenie priestorov na konanie bohoslužieb, ktorý bol rozdelený na dve fázy.
V prvej fáze sa vybudovala oltárna časť a prebudovali sa zadné priestory, kde vznikla kancelária, miestnosť miništrantov, spovedná miestnosť.

2005

kaplnkaV novoprebudovanej kaplnke sa začali konať bohoslužby, definitívne sa ukončili bohoslužby v priestoroch školy. Prvá sv. omša sa v nových priestoroch konala na Kvetnú nedeľu.

2006

Podľa pripraveného a schváleného projektu sa má začať budovať kostol. Na udelenie stavebného povolenia sa čaká.
Bola aj zriadená Farnosť, ktorá na Hájiku pôsobí už nezávisle od farnosti Žilina-Mesto.

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola pre naše spoločenstvo slávnostná. Naposledy slávil Eucharistiu v našej kaplnke p. biskup František Rábek 2. októbra 2000 ako generálny vikár a pomocný biskup. Pri tejto sv. omši vyjadril myšlienku: "Veď i Hájik by mohol byť farnosťou, mohli by ste mať svojho kňaza". Fotografie z tejto sv. omše sú v galérii medzi rokmi 1999-2003. Po viac ako piatich rokoch sme znova pozvali p. biskupa Františka Rábeka, teraz už ako vojenského biskupa, do našej kaplnky v Nedeľu Božieho milosrdenstva - 23.apríla 2006. Fotografie z tejto slávnosti si môžete pozrieť v galérii. Otec biskup znovu slávil s nami Eucharistiu, povzbudil nás i rodiny vojakov, ktoré žijú na našom sídlisku k vytrvalosti vo viere a k tvoreniu spoločenstva s Ježišom Kristom i navzájom.

farnosťNetušili sme, že ubehne pár týždňov a splní sa náš dlhoročný sen - budeme farnosťou.
V predvečer Nedele Zoslania Ducha Svätého - 3. júna 2006 - sa za účasti riaditeľa biskupského úradu Mons. Štefana Valla, dekana Ladislava Stromčeka, správcov okolitých farností i mnohých kňazov nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák zriadil novú žilinskú farnosť s úradným názvom Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-Hájik.

Na slávnosti sa zúčastnili i zástupcovia mesta Žilina - primátor Ing. Ján Slota, viceprimátor Ing. Marián Janušek, prednosta mestského úradu Ing. Miroslav Adámek i viacerí hostia. Pri tejto Slávnosti bol požehnaný i základný kameň nového farského kostola Božieho milosrdenstva.
Po tejto slávnosti nasledovala prvá farská sv. omša v novozriadenej farnosti, ktorú slávil dekan Vladimír Kutiš.

Fotografie z tejto slávnosti sú v galérii.

2007

kostolFirma Visto začala s prípravou stavby nového kostola podľa schváleného projektu. Práce začali výkopom a zavedením inžinierských sietí.

Postup prác si môžete pozrieť tu.

2014

vysviacka13. septembra 2014 žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis pri slávnostnej sv. omši posvätil nový farský kostol Božieho milosrdenstva a požehnal farskú budovu. Sídlisko sa tak dočkalo sprístupnenia novej dominanty, ale hlavne nového miesta na bohoslužby i ostatné duchovné či kresťanské aktivity.