O nás

Úvod

Naše spoločenstvo až do konca mája 2006 patrilo pod správu farnosti Žilina - Mesto. 3.6.2006 bola diecéznym biskupom Nitrianskej diecézy Mons. Viliamom Judákom na sídlisku Hájik zriadená Farnosť Božieho milosrdenstva Žilina - Hájik, o čom príslušné doklady a menovania boli odovzdané na slávnostnej sv. omši 3.6.2006 do rúk kaplána dp. Martina Čerňanského, ktorý spoločenstvo duchovne viedol aj naďalej ako správca farnosti do konca júna 2008.
Od 1.7.2008 bol správcom farnosti vdp. Pavol Turza. Počas jeho pôsobenia bol vo farnosti postavený farský kostol Božieho milosrdenstva. Poslednú sv. omšu v provizórnej kaplnke celebroval v piatok 12.9.2014 prvý správca farnosti Mgr. Martin Čerňanský s viacerými kňazmi. Nový farský kostol slávnostne konsekroval v sobotu 13.9.2014 Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis za prítomnosti veľkého počtu kňazov i veriaceho ľudu zo širokého okolia. ThDr. Pavol Turza viedol farnosť na Hájiku do 30.6.2015.
Od 1.7.2015 je správcom farnosti vdp. Slavomír Trnka.

Všeobecné informácie

Farnosť Božieho milosrdenstva Žilina-Hájik bola ustanovená 3.6.2006, dovtedy toto spoločenstvo patrilo pod farnosť Žilina-Mesto a administratívne ju zastrešoval Farský úrad v Žiline.

Bohoslužby sa konajú v kostole Božieho Milosrdenstva na sídlisku Hájik. Na fare sa nachádza aj kancelária, kde môžete vybaviť všetky potrebné náležitosti, ktoré súvisia s duchovným životom...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina - Hájik

Kempelenova 12
010 15 Žilina

0901 711 779
hajik.farnost@gmail.com

č.účtu:
3021601570/1100 (Tatra banka) - stavba kostola na Hájiku (nové číslo účtu od r. 2015)
2622823043/1100 (Tatra banka) - účet farnosti Žilina-Hájik

Stránkové hodiny:

 
Pondelok 17:00 – 17:30
Utorok 17:00 – 17:30
Streda 7:30 – 8:00
Štvrtok 17:00 – 17:30
Piatok 17:00 – 17:30
Sobota 17:00 – 17:30

Kňazi

Mgr. Slavomír Trnka - správca farnosti

výpomoc:

don Ferdinand Kubík, SDB

Kostolník

Jozefa Paulínyová, Jakub Sliviak, Matúš Mažgut