Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

streda, 7.6.2023

Streda 9. týždňa v Cezročnom období Zelená

Tob 3, 1-11a. 16-17a

Ž 25, 2-3. 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Mk 12, 18-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou