Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

sobota, 3.6.2023

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Červená (spomienka)

Sir 51, 17-27

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Mk 11, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva; skrze Krista vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou