Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

utorok, 26.9.2023

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov Červená (ľubovoľná spomienka)

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou