Porada Rafael

Na zklade potrieb farnosti bola zriaden porada Rafael, kde mte monos vyui psychologick konzultcie.

Kedy navtvi poradu?

Pokia ste sa ocitli vsitucii, vktorej sa neviete zorientova, aia Vs osobn i rodinn problmy, prevate krzu, pocity, sktormi si neviete poradi, potrebujete podporu a pochopenie alebo mte zujem lepie spozna seba samch.

Charakter konzultci

Konzultcie mu ma individulny alebo skupinov charakter.

Konzultan hodiny

Pondelok
17:15 - 18:30
tvrtok
15:45 - 18:30

Ako sa objedna?

Objedna sa mete prostrednctvom mailovho kontaktu na poradnarafael@gmail.com.

Akkovek alie otzky Vm bud zodpovedan na vyie uvedenej mailovej adrese.