Úvod

7. veľkonočná nedeľa (21. mája 2023)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 21.5. 8:00, 9:30, 11,00, 18:30  
Pondelok, 22.5. 18:00 Poďakovanie za PSP
Utorok, 23.5. 18:00 PSP nácvik 18:35
Streda, 24.5. 7:00  
Štvrtok, 25.5. 18:00 + Adorácia 19:20 – 20:00
Piatok, 26.5. 18:00 PSP - generálka
Sobota, 27.5. 17:30 Vigília Turíc
Nedeľa, 28.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Z oznamov

V piatok je generálka PSP. O 17:20 spovedáme deti a rodičov. 

Budúcu nedeľu pri sv. omši o 11:00  bude PSP.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

sobota, 3.6.2023

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Červená (spomienka)

Sir 51, 17-27

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Mk 11, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva; skrze Krista vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Ron tma

Duchovn cvienia svtho Ignca

1. a 2. as

Sv.ome za asti deti:
Stvorenie - list Nebeskho otca lovekovi

vodn list

1. Slnko a mesiac

Prruka preitia v ase krzy

Psychologick rady na zklade Psma.

Spovedanie pre mladých

Spovedanie pre mladých

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...